HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Mångsbo HVB AB

Tfn: 0292-714 00
Fax: 0292-713 00

Besöksadress: Mångsbo 211, 740 46 Östervåla
Föreståndare: Elin Lund, 070-991 67 60
Placeringsansv: Elin Lund, 070-991 67 60
Platsantal: 8
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar och unga män mellan 15-20 år med psykosocial problematik, begynnande missbruks- och kriminalitetsproblematik.

Behandlingsinnehåll: 12-steg, BBIC, KBT-samtal, Kriminalitetsprogram, inslag av systemteori i nätverksarbetet. Möjlighet till utslusslägenhet i Uppsala och Gävle.

Geografi: Mångsbo ligger ca tre km utanför det lilla samhället Östervåla i Heby kommun och ca fem mil nordväst om Uppsala.

Huvudman: Mångsbo Vård AB

Org nr: 556778-2023

Upptagningsområde: Hela landet. Vi har idag ramavtal med över 200 kommuner runt om i Sverige - Se "Ramavtal" på vår hemsida.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska, arabiska

Övriga upplysningar: Mångsbo behandlingshem har egen pool och gott om utrymme för allehanda aktiviteter.
Hemmet består av två stora fastigheter med plats för 5 pojkar/män i det stora huset och 3 i det lilla.
Det lilla huset fungerar som provboende med eget hushåll efter att primärfasen är klar. Där förbereder sig ungdomen för utslussfasen.Vi har också i en intilliggande byggnad nyligen byggt till 250 kvm fritidsutrymme med basket, innebandy, biljard, pingis och avkoppling.

"Mångsbo HVB AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Medlevarskap
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO