HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Andra Chansen AB

Postadress: Uppsala

Målgrupp: Asylärenden/flyktingproblematik
Blandmissbruk
Barn och ungdomar 12-18 år (pojkar och flickor)
Ensamkommande barn och ungdomar
Jourboende
Kriminalitet
Missbruksproblematik
Skyddsboende
Träningslägenheter

Geografiskt läge: Vi har vårt huvudkontor baserat i Uppsala, familjehemmen är belägna i Mellansverige.

Övriga upplysningar: Vi tar emot klienter med kort varsel. Hämtning av klienten sker inom några timmar - oberoende på geografiskt läge i Sverige.
Vi är ett engagerat team, alla med relevant utbildning och många års erfarenheter inom branschen.

Lagrum: SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor