Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Skärgårdens HVB

Mobil: 070-641 35 11
Tfn: 070 - 6413511

Besöksadress: Skärvägen 97, Bureå
Postadress: Skärvägen 97, 932 52 Bureå
Föreståndare: Anders Karinen, 070 – 641 35 11
Placeringsansv: Anders Karinen, 070- 641 35 11
Platsantal: 4
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Skärgårdens HVB tar emot pojkar/unga män i åldern 16 - 19 år. Ungdom med psykosocial problematik, där det finns oro kring sitt umgänge, och /eller hemmamiljö, samt har en icke fungerande skolgång eller meningsfulla fritidsaktiviteter.

Behandlingsinnehåll: Skärgårdens HVB har fyra stycken ungdomsplatser, vilket skapar förutsättning för den enskilde ungdomens egen delaktighet i sin vård och utveckling tillsammans med erfaren personal.
Vi har en inriktning i vår behandling med ett lösningsfokuserat arbetssätt och samtal på enskild nivå utifrån våra ungdomars egna behov och förutsägningar.
I en behandling med kognitiv metod och ett salutogent förhållningsätt så vill vi utveckla både den enskilde och gruppen i våra samtal. Varje behandling är individanpassad och vi arbetar mycket efter att skapa känslan av sammanhang i vårt arbete.

De centrala byggstenarna i vår värdegrund är, människans lika värde, respektera varandra, delaktighet & engagemang, Professionalitet.
Vår verksamhet bygger på att dessa byggstenar ska genomsyra allt vi gör i verksamheten. Och vår målsättning är att tillgodose individens behov.
Vårt mål är att varje ungdom vet varför det är placerade, vad syftet är, vilka mål och delmål som ingår och vägen dit.

Vi vill bygga upp förtroende och skapa trygghet för individen, genom en liten personalgrupp och med fyra ungdomsplatser finns alla förutsättningar att lyckas skapa en familjär känsla och trygghet. Vi vill skapa ett gott samspel mellan personal och ungdom, väcka lust till att lära, våga ta på sig nya utmaningar och vilja ta del av sin egen utveckling samt vara nyfiken på framtiden. Att bemöta individen med värdighet och att ta hänsyn till ungdomens integritet, detta för att skapa trygghet och ge utrymme till beteendeförändring.
Vi arbetar mycket efter att skapa känslan av sammanhang (KASAM) , en god planering och med en inriktning på hälsa, kost och sömn och ser vi detta som ett betydande koncept.

Tilltänkta skolor finns dels i grundskolan i Bureå och gymnasieskolorna i Skellefteå. Vi har ett upparbetat kontaktnät med gymnasieskolorna i Skellefteå, med bland annat en mycket bra gymnasiesärskola, teoretisk- och praktisklinje.

Fokus hos oss ligger alltid på den enskilda ungdomen och dennes egna livsresa. Det är viktigt att det finns utrymme till personlig utveckling, uppmuntran och egen framgång. Att inneha ett intresse och finna sin egen väg är svårt för många unga. Vi arbetar aktivt på att den ungdomen skall finna egna fritidsintressen utanför gruppen och tillgodose dess behov. Vi äger egen Friskvårdsanläggning (se Friskvårdskompaniet ab) i centrala Bureå med stora möjligheter till social träning med andra träningsintresserade.

Vi har hela landet som upptagningsområde. Ansökan sker via kontakt med föreståndare. Efter genomgången analys om plats och ungdom fattas vederbörliga beslut.

Geografi: Skärgårdens HVB ligger i Bureå, 2 mil från centrala Skellefteå och med goda bussförbindelser.
Vi har 1 mil ( 15 minuter) till Skellefteå flygplats med anknytning Arlanda och 10 mil ( 90 minuter) till Umeå flygplats med anknytning ex Landvetter.

Huvudman: Karinen Omsorg AB

Org nr: 559055-4662

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Vi har hela landet som upptagningsområde. Ansökan sker via kontakt med föreståndare. Efter genomgången analys om plats och ungdom fattas vederbörliga beslut.

"Skärgårdens HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1