Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Frösunda HVB Hörnefors

Tfn: 010-130 30 69

Besöksadress: Bergsvägen 2, Hörnefors
Postadress: Bergsvägen 2, 90531 Hörnefors HÖRNEFORS
Föreståndare: David Oja, 010-130 30 69
Placeringsansv: David Oja, 010-130 30 69
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: *Pojkarna har svårt att klara skolgång/sysselsättning och fritid. De sociala problemen kan vara en konsekvens av psykiska besvär såsom ångest, depression, diagnosproblematik eller andra neuropsykiatriska diagnoser.

*Pojkar i åldrarna från 15 år till och med den dag de fyller 20 år. De har svårigheter att hantera känslor och relationer samt att upprätthålla en strukturerad vardag. Pojkarna har även avvikande normer och värderingar som resulterat i missbruk och kriminalitet.

Behandlingsinnehåll: Grundläggande för vår verksamhet är att skapa en trygg , stabil relation samt bemöta ungdomen utifrån dennes problematik / diagnos . Den etablerade relationen och förståelsen för ungdomens problematik/ diagnos är grundläggande för en hållbar förändring i behandlings arbetet. Behandlingsarbetet är ett samarbete mellan ungdom och personal och därför är det viktigt att ungdomarna känner sig trygga och har tillit till boendepersonal för att klara av ett förändringsarbete. Viktigt i allt behandlingsarbete är att plocka fram ungdomarnas egna resurser samt ha en förståelse för vilka krav som är rimliga att ställa utifrån eventuella diagnoser.

* Individuell planering dag/ veckoplanering utifrån diagnos och behandlings behov. Alla ungdomar har olika behov och förutsättningar.
* Samarbete med första linjen, psykologer .
* Vi arbetar lösningsfokuserat, miljöterapeutiskt, vi har ett lågaffektivt bemötande.
* MI samt KBT-inspirerat. Goda kunskaper om missbruk / riskbruk .

Är ungdomen i ett missbruk ligger vårt fokus på att arbeta med missbrukspersonen, rita ny livskarta med nya strategier för att inte återfalla i missbruk. Den unge arbetar med vår drog- & alkoholterapeut, i grupp eller individuella uppgifter.

Geografi: Boendet ligger vackert beläget vid havet, 3 mil söder om Umeå.

Huvudman: Frösunda Omsorg

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning sker av verksamhetschef eller dennes ställföreträdare. Inskrivningssamtal med genomgång av gällande rutiner.

Språk: Dari, Persiska, Arabiska, Tigrinja, Engelska, Svenska

Övriga upplysningar: Kontinuerlig fortbildning sker genom Frösundas interna e-utbildningar inom aktuella områden. Kompletteras med externa utbildningar när så är aktuellt.

"Frösunda HVB Hörnefors" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO