Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Revansa Familjehemsvård

Besöksadress: Lunda Lövlunda 1, Jönåker
Postadress: Lunda Lövlunda 1, 611 96 Jönåker
Föreståndare: Mats Berglund, 0706859313
Lagrum: SoL 6.1


Målgrupp: Vår verksamhet riktar sig till barn och unga som behöver placeras i familjehem på grund av omsorgsbrist i hemmiljö, hedersproblematik, skyddsärenden, ensamkommande barn, kriminalitet samt social problematik.

Behandlingsinnehåll: Revansas familjehem får täta handledningstillfällen. De första två månaderna har ansvarig konsulent tät kontakt via möten och telefon minst en gång i veckan, beroende på hur placeringen fortlöper. Vi har jourverksamhet dygnet runt, vilket innefattar att vi står i beredskap att åka hem till familjehemmet om behov uppstår, oavsett tid på dygnet.
Revansa erbjuder även sina familjehem tillgång till tolk och konsulterande psykolog och läkare vid behov.
Vi har tillgång till förstärkta familjer där det finns en hemmavarande vuxen med erfarenhet och utbildning.

Geografi: Södermanland, uppland, värmland, västerbotten och västmanland

Org nr: 556781-1541

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Revansa Familjehemsvård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
MI, motiverande samtal
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO