Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Caremore Änggården

Mobil: 0769-48 62 48
Tfn: 031-361 69 12/-13
Fax: 0317111108

Besöksadress: Bågskyttestigen 4, 413 19 Göteborg
Postadress: Bågskyttestigen 4, 413 19 Göteborg
Föreståndare: Maria Hultman Gonzalez, 031-361 16 20
Placeringsansv: Caremore (även jour efter kontorstid), 031-361 69 11 (Dagtid) 0720-503333 (Jourtid)
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Antal platser: 6 platser för pojkar 14-20 år med psykosocial problematik som vårdas enligt SoL och LVU

Änggården ligger i centrala Göteborg med goda buss – och spårvagnsförbindelser, nära till skola och fritidsaktiviteter.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens innehåll & mål
Arbetsmetodiken på Änggården präglas av trygghet och omsorg i en hemlik boendemiljö. Verksamhetens innehåll är en miljöterapeutisk inriktning med en tydlig vardagsstruktur.

Vi har ett respektfull och lågaffektivt förhållningssätt gentemot ungdomen och jobbar tillsammans med ungdomen där det huvudsakliga målet är att ungdomen ska få en fungerande skolgång, en aktiv fritidssysselsättning, goda sociala relationer och ett bra mående.

Tillsammans med ungdomen utformas en individuell behandlingsplan som vi sedan jobbar utifrån. Ungdomen ska under hela placeringen vara involverad i sin egen behandlingsplan och tillsammans med sina kontaktpersoner följa upp det i veckovisa KP-samtal.

Att ha ett gott samarbete med skola, socialtjänst och god man/vårdnadshavare är något som vi värdesätter och anser vara viktigt för vårt uppdrag.

Kompetens
Personalen har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Inom personalgruppen finns behandlingspedagoger, socialpedagog, MI-utbildad personal samt personal med kompetens inom återfallsprevention. Personalgruppen handleds av leg. Psykolog.

Geografi: I Änggården i Göteborg med Slottskogen och Änggårdsbergen runt knuten.

Huvudman: Caremore Vård och Behandling AB

Org nr: 556499-7319

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan via 031-3616911 eller till föreståndare. Studiebesök om möjligt men vi kan även ta emot på kort varsel. Föreståndaren eller annan delegerad ansvarig chef gör en lämplighetsbedömning.

Språk: Arabiska, kurdiska, engelska mfl.

Övriga upplysningar: Caremore har ramavtal med fler än 220 kommuner bla Göteborg med kranskommuner, Ale, Karlstad, SKLs 118 kommuner samt Skåne, Kronoberg och Halland.

Vi har ett nära samarbete med leg. Läkare med neuropsykiatrisk och rättspsykiatrisk specialistkompetens, leg. Psykolog och leg. Sjuksköterska.

"Caremore Änggården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO