HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Caremore Eriksberg Stödboende

Tfn: 0766-773915
Fax: 0317111108

Besöksadress: Håkansgatan 1, 418 75, Göteborg
Postadress: Håkansgatan 1, 418 75 Göteborg
Föreståndare: David Legget, 031-361 69 15, 072-560 70 45
Placeringsansv: Caremore (även jour efter kontorstid), 031-361 69 11 (Dagtid) 0720-503333 (Jourtid)
Platsantal: 15
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar och flickor 16-20 år

Behandlingsinnehåll: Caremore stödboende Eriksberg
Caremore erbjuder stödboende, förstärkt träningsboende och vänder sig till ungdomar i åldern 16-20 år. Vi arbetar även med ungdomar som vill bryta från tidigare missbruk eller begynnande kriminalitet. Caremores lägenheter är ettor och finns i en fastighet på Eriksberg i Göteborg. De är fullt möblerade och utrustade. Den unge lever på försörjningsstödsnormen.

Så arbetar vi
Vi arbetar utifrån uppdrag/vårdplan från socialtjänsten och utgår utifrån den verklighet och vardag som ungdomen lever i. Behandlingsassistenter och boendepersonal arbetar genom att individuellt anpassa olika insatser utifrån ungdomens behov. De planerade träffar man genomför omfattar tio timmar i veckan fördelat på ca tre tillfällen. Vid behov finns personal tillgänglig dygnet runt. Varje ungdom görs aktivt delaktig i sin egen planering där man gemensamt upprättar en genomförandeplan. I arbetet involveras nätverket runtomkring och i takt med ungdomens framsteg får hon/han mer ansvar och träning i att sköta sin livsföring. Varje individ skall ha en fungerande sysselsättning såsom skola, praktik eller arbete. Vi arbetar med att skaffa strategier eller förstärka strategier som skall hantera det som individen möter i vardagen. Vi arbetar också med att skaffa organiserad fritidssysselsättning och en fungerande fritid.

Så här kan en placering se ut
Genomförandeplanen görs i samarbete med ungdomen och målen sätts utifrån vad han/hon önskar och kan motiveras till. Utlåtanden som skrivs om ungdomen gås igenom och här får han/hon bidra med kompletterande eller avvikande åsikter. Ungdomen deltar på behandlingsmöten och målsättningen är att han/hon är den som talar mest på dessa möten. Familjen görs delaktig i det som är möjligt och i den utsträckning som fungerar för de respektive familjemedlemmarna.
Genomförandeplanen utgår ifrån BBIC
-arbete med hälsa genom att ta hand om sin kropp, sköta sin hygien och sin dygnsrytm samt att hålla sig nykter och vara drogfri.
-arbete med omvårdnad av hem enligt ADL
-arbete med sysselsättning – skola, praktik eller arbetssökande ingår i behandlingen. Behandlingsassistenten stöttar ungdomen i att komma till sysselsättningen, att stanna kvar där samt att genomföra och avsluta. Det kan handla om praktiska saker som att väcka, erbjuda läxhjälp, hitta praktikplats och ha kontakt med lärare, praktikhandledare, syo och rektor.

Geografi: Västra Götaland, Göteborg

Huvudman: Caremore Vård och Behandling AB

Org nr: 556499-7319

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan till föreståndare eller på jourtid 0720-503333. Inskrivning sker efter studiebesök men kan också ske på kort varsel.

Språk: Engelska, arabiska mfl.

Övriga upplysningar: Caremore har ramavtal med fler än 220 kommuner bla Göteborg med kranskommuner, Ale, SKLs 118 kommuner samt Skåne, Kronoberg Halland.

"Caremore Eriksberg Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Ätstörning
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO