Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Aktiveringspedagogen Sverige AB

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 5 platser för åldrarna 17-21 år med tillstånd från IVO. Över 21 år - platser efter behov och efterfrågan
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Ungdomar från 17 år till 21 år med tillstånd från IVO.
Vuxna från 21 år och uppåt.

Boendeplaceringar enl. SoL 4 kap. 1§ samt SoL 7 kap. 1§ 1p.

Ex.
-utslussboende
-akutplaceringar
-placeringar där HVB eller LSS inte fungerat
-skyddat boende
-hedersproblematik
-missbruk
-socialt utanförskap

Behandlingsinnehåll: Den enskilde bor i egen lägenhet med tilldelad boendestödjare som jobbar med psykosocialt stöd utifrån ett salutogent synsätt, (ej behandlingsmetoder i boendet). Personal finns att tillgå dygnet runt. Nattetid finns en jour med 20 min. inställelsetid.

Personalen har 15-20 års erfarenhet av stödboendeformen. Under hösten- 2018 utbildas personalen i MI-samtal och ÅP (återfalls prevention). Personalen har även fått grundläggande utbildning hos Confex inom psykiatri. På boendet jobbar även en socionom och en sjuksköterska.

Vi köper in behandlingstjänster hos KBT företag i form av Psykologer och har även bekostat Neuropsykitriska utredningar etc. när ett sådant behov uppstått.
Placeringarna är individuella och individanpassade.

Geografi: En fastighet på Torgny Segerstedtsgatan 120, Västra Frölunda med 5 st enskilda lägenheter för åldern 17-21år.
En fastighet på Gamla riksvägen 21, Kållered med 6 st enskilda lägenheter för åldern 21 år och uppåt.
Vi har även ett antal lägenheter insprängda lägenheter i vanliga hyresfastigheter i Göteborg och Mölndal . Dessa varierar i antal efter behov och efterfrågan.

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Göteborg men även övriga Sverige

Inskrivningsförfarande: Huvudmannen är placeringsansvarig och vår socionom tar emot information från socialtjänsten.
Därefter görs riskbedömningar för att kunna besluta om en placering är lämplig utifrån den enskildes behov, den personalgrupp vi har och övriga boendeplaceringar.
Den enskilde är välkommen på ett studiebesök men det är inte nödvändigt för att vi ska kunna göra en lämplighetsbedömning.
Ibland tar vi emot studiebesök även om ingen placering är aktuell i nuläget.
Vid akutplaceringar görs samma förfaringssätt.

Språk: En i personalen talar turkiska och lite arabiska.
Tolk köps in vid behov.
All personal talar engelska.

Övriga upplysningar: Vi har varit verksamma inom stödboende formen sedan 1997 i annat bolag. Verksamma i nuvarande bolagsform sedan 2007.
Även om det beviljade biståndet från socialtjänsten ligger till grund för våra placeringsavtal så har vi även gjort det där lilla extra för den enskilde när vi ser att den har haft god nytta av det och kunnat tillgodogöra sig det. Tex skuldsaneringar, körkortshjälp, neuropsykiatriska utredningar hos privat vårdgivare, resa mm.

Vi är inget HVB-hem eller LSS-boende. Men vi tar emot placeringar av enskilda personer som inte har fungerat av olika anledningar på ett HVB-hem eller LSS-boende. Detta förutsatt att personen är hyfsat självgående och kan vara ensam i sin lägenhet med endast boendestöd och tillsyn.
Det beviljade biståndsavtalet är SoL för stödboende.

"Aktiveringspedagogen Sverige AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
30 år och uppåt
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LPT
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO