Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vård i fokus Ab

Tfn: 033-100 274
Fax: 033-100392

Besöksadress: Solåsgatan5, 50740 Borås
Postadress: Fersens väg 9, 211 42 Malmö
Föreståndare: Saleh Darvish, 0709240779
Placeringsansv: Peter Engelin, Christian Hallonqvist, 0733309006, 0733309058
Platsantal: 8 platser i egna rum
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.4


Målgrupp: Hvb Solås är en villa om 370kvm boyta liggandes i ett litet villa område i utkanten av centrala Borås med plats för 8 pojkar 13-18år boendes i egna välutrustade, tilltalande rum. Hvb-hemmet omges av en plan fruktträdgård som inbjuder till aktiviteter. Den problematik som verksamhetens metoder inriktar sig mot är ungdomar med relationsproblematik och anknytningsproblematik samt följderna av dessa. De symtom som kan härledas till problematiken är tillitsbrist, trauma utifrån våld eller migrationsrelaterad stress, integrationsprobematik, impulsivitet, känslomässiga svårigheter, brist i sociala sammanhang, ångest, depression, skolproblematik, riskbeteende i form av uppehåller sig i olämpliga miljöer, olämpligt umgänge i riskzon för kriminalitet och missbruk(Ej kriminell identitet eller pågående aktivt missbruk).

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens erbjuder att i trygg och omsorgsfylld familjelik hemmiljö erbjuda individuellt utformad behandling som vilar på systemteoretisk grund och anknytningsteori där de placerade ungdomarna får hjälp med och skapa en inre och yttre trygghet för att uppnå självständighet och samhörighet. Genom evidensbaserade metoder som Team Parenting, ART, Connect, Empowerment samt MI. Behandlingsmetoderna i verksamheten utgår från Team Parenting som är en modell i att bemöta behov hos barn och unga och som har fokus på relationer. Team Parenting innebär att det är boendet och nätverket tillsammans med stödet från samtliga professionella som möjliggör en förändring. Den har sin utgångspunkt i det faktum att många av de barn som aktualiseras för insatser har erfarenhet av trauma och anknytningsbehov.

Vi använder oss av metoder som Team parenting i nätverksarbete, ART- i känslohantering och socialfärdighetsträning 2ggr/vecka med rollspel, connect som ett förhållningssätt med lågaffetkivt bemötande, Personalen som rollmodeller med spegling av ungdomarna, MI som kommunikationsmetodik, tydlighet och förutsägbarhet genom strukturering av ungdomarnas vardag.
Personalen har lägst 2årig ky utbildning men de flesta har behandlingsassistentutbildning i botten som är påbyggd med relevant högskoleutbildning.
Personalen är minst två stycken i tjänst dygnet runt, även nattetid då båda har sovande jour och vid behov en vaken som ett led i trygg och säker vård. Personalgruppen består av stor mångfald i språkkompetens finns i Arabiska, Dari,Persiska och kurdiska. Specialist kompetens inom trauma där föreståndaren har stor erfarenhet från BUP och flertalet av personalen har lång erfarenhet av behandlingsarbete av ungdomar som traumatiserats såväl av våld i nära relation och av upplevelser under flykt. Verksamhetens målgrupp består inte av ungdomar med en kriminell identitet eller pågående aktivt missbruk. Verksamheten kan dock arbeta med ungdomarna om de befinner sig i denna riskzon med en grund i relation och anknytningsproblematik.
Kvalitetsarbete står högt hos oss med ett tydligt ledningssystem för att kvalitetssäkra de kvalitativa processerna i verksamheten. I behandlingsprocessen används ett uppföljnings system KDA där ungdomarnas behandlingsprogression varje vecka dokumenteras och delas med handläggaren efter ök. Denna delning av behandlingsarbetet sker genom en engånglänk som skickas ansvarig handläggare och kan endast läsas en gång. Vi ser helst en placeringstid om minst 6mån då validiteten i behandlingens effekt mäts genom KDA och för att värdena skall bli så korrekta som möjligt.

Geografi: Centralt i litet villaområde nära Borås sjukhus (300m)

Huvudman: Vård i fokus Ab

Org nr: 559051-3338

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Kontakta placeringssamordnare Peter Engelin 0733-309006 eller föreståndare Sale Darvish 0709-240779

Språk: Dari,Persiska,Turkiska,Kurdiska samt något Arabiska

Övriga upplysningar: Dubbelbemanning kväll och nattetid med sovanda jour,hög bemanning,tydlig behandlingsidè i fyra faser för Relation-Anknytning-Trauma.

"Vård i fokus Ab" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO