HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

STUBBEN

Tfn: 0530-301 23

Besöksadress: ÅSENSBRUK
Postadress: Skållerud, 464 40 ÅSENSBRUK
Föreståndare: Anne Andersson, 0530-301 23
Placeringsansv: 0530-301 23, placering@stubben.se
Platsantal: 6+6+1+1
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Flickor, 12 - 18 år

Behandlingsinnehåll: Stubben präglas av stor tillgänglighet och kan ta emot flickor i akuta situationer utan föregående planering. Vi kan bistå kommunen i utredningar och därefter också hjälpa till med att hitta den bästa fortsatta insatsen för flickan. Antingen på Stubben eller någon annan stans. Efter en placering på Stubben kan vi svara för nödvändig eftervård och uppföljning. Stubben bedriver ett aktivt och intensivt behandlingsarbete med fokus på varaktiga resultat utan att mer tid än nödvändigt tillbringas på institutionen.

Geografi: Mellerud 12 km, Åmål 42 km, Vänersborg 51 km, Göteborg 139 km.

Huvudman: Stubben HVB AB

Org nr: 556641-0253

Inskrivningsförfarande: Förfrågan sker direkt till Stubben. Även akut intagning dygnet runt.
Tfn 072 063 01 23, epost placering@stubben.se

Övriga upplysningar: Se bl.a. tillsynsrapporter och kvalitetsindex på www.stubben.se
Vi tillämpar inga uppsägningstider.

"STUBBEN" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Missbruk
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO