Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Skeppet

Tfn: 0511-629 50
Fax: 0511-629 60

Besöksadress: Bangatan 3, Axvall
Postadress: Box 142, 532 02 Axvall
Föreståndare: Marita Eriksson, 073-077 01 70
Placeringsansv: Marita Eriksson, 073-077 01 70
Platsantal: 9
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vår målgrupp är barn/unga, mellan 16 -19 år, som vistas i olämpliga och riskfyllda miljöer, som befinner sig i riskzonen för missbruk och kriminalitet, som kan ha provat droger eller har begått mindre brott. Barnen/de unga kan ha relationssvårigheter, de kan också ha skolproblematik i form av skolk och bristande motivation samt att barnen/de unga inte längre lyssnar på vad de vuxna säger. Vi arbetar på uppdrag av socialförvaltningar i hela landet och kan ta emot placeringar både enligt SoL och enligt LVU.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar med struktur, samtal, vård och behandling och individanpassar behandlingen utifrån socialtjänstens uppdrag. Vår arbetsmetod utgår både från ett miljöterapeutiskt och ett KBT-inriktat perspektiv. Vi har ett lågaffektivt och traumamedvetet bemötande av den unge. Vi skapar trygga och tillitsfulla relationer, vilket utgör en viktig grund för allt behandlingsarbete. Vi har MI-utbildad personal för att på bästa sätt kunna motivera barnet/den unga i sin förändringsprocess.
Vi har en leg.psykoterapeut knuten till verksamheten som bland annat; *Är specialiserad inom bl. a traumabehandling med lång erfarenhet av psykoterapeutisk behandling av flyktingar, krigs- och tortyrskadade, vuxna, ungdomar och familjer sedan 2008.
*Utreder och behandlar traumarelaterade diagnoser som; PTSD, dissociation, ångeststörningar och depression.
*Certifierad EMDR-terapeut för vuxna och barn.
*Individanpassar missbruksrelaterad behandling

Geografi: Skeppet ligger i Axvall mellan Skara och Skövde.

Huvudman: Skeppet AB

Org nr: 556621-5116

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska, turkiska, turkmenska, arabiska, somaliska, dari.

Övriga upplysningar: Vi har ett väl inarbetat samarbete med skola, hälso-sjukvården, tandvården samt föreningslivet i Skara kommun.

"Skeppet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Fobier/Depressioner
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO