Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Solbacken Akut

Tfn: 0506-33060
Fax: 010-1504257

Besöksadress: Solbacken 5 Herrängen, HOVA
Postadress: Solbacken 5, Herrängen, 548 91 HOVA
Föreståndare: Tf Enhetschef Marie Nyman 076-5252844
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar i åldrarna 13-17 år.
Solbacken tar emot ungdomar med psykiatriska, neuropsykiatriska och psykosociala problem för akut uppdrag. Ungdomarna placeras med stöd av SoL och LVU av kommunernas socialtjänst. Solbacken gör noggranna matchningsbedömningar före placering.

Behandlingsinnehåll: Solbacken är en akutenhet. Hög omhändertagandenivå och kompetent personal. Lågaffektivt bemötande.

Geografi: 1 mil norr om Hova, Gullspångs kommun, Västra Götalands län.

Huvudman: Humana

Org nr: 556668-5979

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Beslut om inskrivning fattar föreståndare Maria Ström 072-5781716 samt Tf enhetschef Marie Nyman 076-5252844

Språk: Svenska
Engelska

"Solbacken Akut" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO