Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Solbackens Akut/ Utredningshem

Tfn: 0506-33060
Fax: 010-1504257

Besöksadress: Solbacken 5 Herrängen, HOVA
Postadress: Box 89, 548 22 HOVA
Föreståndare: Maria Ström, 072-578 17 16
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Solbacken tar emot ungdomar med psykiatriska, neuropsykiatriska och psykosociala problem för akut och utredningsuppdrag, i åldersgruppen 13-21 år. Ungdomarna placeras med stöd av SoL och LVU av kommunernas socialtjänst. Solbacken gör noggranna matchningsbedömningar före placering.

Behandlingsinnehåll: Solbacken är en akutenhet som även kan erbjuda utredning. Utredningen syftar till att kartlägga ungdomens problematik, funktioner och förslag till åtgärd. Hög omhändertagandenivå och kompetent personal. Lågaffektivt bemötande.

Geografi: 1 mil norr om Hova, Gullspångs kommun, Västra Götalands län.

Huvudman: Humana

Org nr: 556668-5979

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Beslut om inskrivning fattar föreståndare Maria Ström 072-5781716

Språk: Svenska
Engelska

"Solbackens Akut/ Utredningshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO