Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kubbonge HVB

Besöksadress: Kungshamn
Postadress: Rörvik Östergård Toreborg 1A, 456 91 Kungshamn
Föreståndare: Helen Moberg, 0736-921979
Placeringsansv: Helen Moberg, 0736-921979
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Kubbonge HVB erbjuder vård och boende för tjejer. Verksamheten vänder sig till flickor/unga kvinnor från 15-20 år som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom problem i den sociala interaktionen, problem i relationen till föräldrar, kamrater och har bristfällig eller havererad skolgång.

Flickorna /de unga kvinnorna har ett destruktivt umgänge och är i riskzonen för att hamna i missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar med

- mentalieringsbaserad terapi som är en utveckling av en psykodynamisk behandlingsmodell som är
starkt influrerad av anknytningsteori och kognitiv teori.

Syftet med behandlingen är att stärka ungdomens förståelse för sina egna och andras mentala

tillstånd (mentaliseringsförmåga) för att på det viset påverka emotionell dysreglering och

interpersonella svårigheter och i förlängningen minska självskadebeteende och suicid.

- lågaffektivt bemötande


-att ha en god kontakt med nätverket vilket kan vara avgörande för ungdomen men det skapar också en bra förståelse och en helhetssyn kring problematiken kring ungdomen.

Org nr: 556999-3503

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Kubbonge HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO