Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ungdomsstöd Väst AB

Tfn: 0767-82 02 77

Besöksadress: Riksvägen 76, Tanumshede alt. Bokenäset
Postadress: Riksvägen 76, 457 32 TANUMSHEDE
Föreståndare: Anita Plava, 0702-166305
Placeringsansv: Anita Plava, 0702-166305
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Boende för flickor och pojkar i åldern 13-17 år med psykosociala problem och neuropsykiatriska funktionshinder, även ensamkommande. Öppenvård och eftervård med kvalificerade kontaktpersoner, föräldrastöd och familjebehandling.

Behandlingsinnehåll: ​Vårt behandlingsarbete grundas på ett salutogent förhållningssätt där vi använder oss av lågaffektivt bemötande och MI för att hitta fungerande strategier och strukturer. För att vi skall lyckas är det viktigt att vi får ett så tydligt uppdrag som möjligt. Utifrån uppdraget formulerar vi tillsammans med socialtjänsten, ungdomen och dennes familj mål och delmål. Vi gör en tydlig genomförandeplan med vårdplanen som grund.

Våra metoder:

- Salutogen metod genom AI (Appreciative Inquiry, bekräftande utforskning/styrkebaserat lärande)
- Kris och stressteori, lågaffektiv bemötande enligt Bo Hejlskovs formulerade metoder
- Nätverksarbete
- Miljöterapi, träning i sociala färdigheter, samspel och kommunikation
- MI, motiverande samtal
- ESTER- kartläggning, om risk för varaktigt normbrytande beteende finns kan kartläggning göras av personal

Knuten till verksamheten finns legitimerad psykolog som handleder personalgruppen och som kan utföra traumabehandling och utredning på begäran. Det finns också en legitimerad psykoterapeut knuten till verksamheten som kan utföra familjebehandlande insatser i ungdomens nätverk om så önskas.


Geografi: En större villa i Tanumshede i norra Bohuslän, ca. en och en halv timmes bilresa norr om Göteborg. En knapp mil till havet och västkustens skärgårdar.

Huvudman: Ungdomsstöd Väst AB

Org nr: 556782-7182

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Kontakta föreståndaren för planering av eventuellt studiebesök eller inskrivning.

Språk: Arabiska,Engelska

"Ungdomsstöd Väst AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO