HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bokenäs gård

Tfn: 0707-93 83 01
Fax: 0522-65 07 15

Besöksadress: Bön 712, Uddevalla
Postadress: Box 507, 451 21 UDDEVALLA
Föreståndare: Julia Johansson, 0707-93 83 01
Placeringsansv: Julia Johansson, 0723-29 04 01
Platsantal: 4 +2
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar och flickor 15-19 år (ej fyllda 20 år) med psykosocial problematik som yttrar sig i normbrytande beteenden som tex. utåtagerande och/eller hotfullt beteende, begynnande kriminalitet och/eller missbruk.

• SoL och LVU
• AKUTPLACERING (vi ombesörjer hämtning)
• NEUROPSYKIATRISK UTREDNING -enligt socialstyrelsens riktlinjer (Leg. psykolog/Leg psykoterapeut, Leg. psykiatriker)
• EVIDENSBASERAD BEHANDLING (KBT, MI, ART, HAP, A-CR, DBT, vi följer BBIC)
• UTSLUSS (integrerade träningslägenheter)
• GEDIGEN KOMPETENS (socionomer, beteendevetare, KBT-terapeut, BBIC-utbildare, socialpedagoger, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter)
• KVALITETSSÄKRAD VERKSAMHET (kvalitetsledningssystem utformat enligt SOSFS 2011:9)
• ENSKILD BOENDEDEL (olika grader av enskildhet utifrån behov)

Behandlingsinnehåll: METOD
På Bokenäs gård får varje ungdom stöd, omsorg och behandling av högsta kvalitet, alltid med den enskilda individen i fokus och med stöd av evidensbaserade metoder. Verksamheten präglas av ett respektfullt bemötande, relationsbyggande, tydlig struktur, beaktande av integritet och delaktighet samt en trivsam och trygg boendemiljö.

Vi har ett lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt där vi ständigt arbetar för att identifiera och stärka den enskildes resurser och beteenden. I den dagliga verksamheten och i strukturerade samtal arbetar vi motivationshöjande med hjälp av MI (motiverande intervjuer/samtal).

Vår grundläggande arbetsmetod är KBT (kognitiv beteendeterapi) där vi arbetar aktivt med beteendeförändring. Vi använder ART (Aggression Replacement Training) där vi arbetar med ilskekontroll, social färdighetsträning och moralutveckling. För ungdomar med begynnande missbruk
arbetar vi med A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) och HAP (haschavvänjningsprogrammet). Som hjälp att minska spänningar och ångest erbjuds även professionell massageterapi.

Vi arbetar enligt BBIC. Vår föreståndare är utbildare i BBIC och socionom med lång erfarenhet inom behandling, som kurator samt som handläggare och 1:e socialsekreterare (3 år) inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (barn och unga).

UTREDNING
Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning. För utredning ansvarar Leg. psykolog/Leg. psykoterapeut samt Leg. psykiatriker. Utredningen
följer Socialstyrelsens riktlinjer för NP-utredning. Utredningstiden är cirka 3 månader. Genom rätt diagnoser kan rätt insatser sättas in i tid och därmed förkortas placeringstiden ofta avsevärt.

SKOLGÅNG/SYSSELSÄTTNING
Vi arbetar med att motivera den unge till en fungerande skolgång. Vi har goda kontakter med skolorna i kommunen och arbetar tillsammans med dem för att skolgången ska upplevas som lyckad för den unge. I de fall där skola inte är ett alternativ har vi en arbetskonsulent knuten till oss, som jobbar med att hitta lämpliga praktikplatser och extrajobb.

UTSLUSS
Vi erbjuder 2 platser i 2 integrerade träningslägenheter (i samma byggnad med egen ingång). Här har den unge träna inför framtida eget boendet.

NÄTVERK
I behandlingsarbetet lägger vi stor vikt vid att arbeta inkluderande och att samarbeta med den unges nätverk (om lämpligt). Vi kartlägger relationer och uppmuntrar till att vidmakthålla de som är positiva och vi främjar nya sociala kontakter som kan vara positiva för den unge. Vi erbjuder egen övernattningslägenhet för anhöriga.

MILJÖ
Bokenäs gård är beläget i en fantastisk miljö vid havet, 4 km öster om Lysekil, 26 km väster om Uddevalla. 1 km från boendet finns en badplats samt möjligheter till fiske.

Boendet som är är nyrenoverat och omsorgsfullt inrett. Den unge får eget rum, eget allrum, egen köksdel egen dusch/toalett.

I boendet finns gemensamma utrymmen, förutom ett välutrustat gemensamt kök finns ett stort vardagsrum och två tv-rum med tillgång till playstation och datorer. Vidare finns även ett antal aktivitetsrum med blå. pingisbord, gym, musikinstrument etc.

AKTIVITETER
Vi lägger stort fokus på aktiviteter utanför boendet. Pojkarna erbjuds gemensamma aktiviteter som tex. motocross, fiske, kajakpaddling, ridning, skidåkning mm. Pojkarna har även individuella aktiviteter som t.ex. gym, fotboll, simning mm.

EKONOMI
Ungdomarna får veckopeng samt klädpengar. När de flyttar in får de ett startkit med hygienartiklar, underkläder, sockar, mm. Utöver kostnader för gemensamma aktiviteter bekostar vi avgifter för individuell fritidsaktivitet, tex. gymkort (STC eller Nordic wellness), avgift till fotbollsklubb etc. Ungdomarna har tillgång till telefon och dator och boendet tillhandahåller WIFI. Boendet bekostar busskort. Boendet bekostar även kostnader för körkortsutbildning under behandlingstiden.

KOMPETENS
Vår personal har gedigen kompetens och lång erfarenhet av arbete med ungdomar. Hos oss arbetar socionomer, beteendevetare, socialpedagoger, KBT-terapeut, behandlingspedagoger och behandlingsassistenter. Personalen har handledning av psykolog/leg. Psykoterapeut och erhåller regelbunden kompetensutveckling.

SPRÅK
I boendet finns personal som talar Engelska, Arabiska och Dari.

KVALITETSÄKRING
Vi lägger stor vikt vid att hålla hög kvalitet i verksamheten. Vi kvalitetssäkrar genom ett genomarbetat och implementerat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vi använder SecuraNova journalsystem för dokumentation, hantering av avvikelser, systematisk bedömning, uppföljning och utvärdering.

Geografi: Västra Götaland, Uddevalla kommun

Huvudman: Astreab AB

Org nr: 556871-1070

Upptagningsområde: Hela landet

VI har ramavtal med 25 kommuner och är godkänd leverantör för ytterligare 46 kommuner.

Språk: Engelska, Arabiska, Dari.

Vi erbjuder tolk via telefon (dygnet runt).

Övriga upplysningar: Kontakta oss gärna för frågor om vår verksamhet, för studiebesök eller om ni vill att vi ska besöka er för att ge information. Givetvis kan vi även ha onlinemöten istället för fysiska möten om ni önskar.

Vi månar om ett gott samarbete med våra uppdragsgivare. Vid förfrågan kan referenser från tidigare uppdragsgivare lämnas.

"Bokenäs gård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
DBT
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LOV-godkänd
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO