Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bokenäs Gård

Tfn: 0706-69 68 00
Fax: 0522-65 07 15

Besöksadress: Bön 712, Uddevalla
Postadress: Box 507, 451 21 UDDEVALLA
Föreståndare: Therese Larsson, 0723-29 04 01
Placeringsansv: Julia Johansson, 0706-69 68 00
Platsantal: 9 + 3
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar/ungdomar 15-19 år (ej fyllda 20 år). SoL och LVU.

Pojkar/ungdomar med psykosocial problematik som yttrar sig i antisocialt beteende som tex. utåtagerande och/eller hotfullt beteende, begynnande kriminalitet och/eller begynnande missbruk.

Akutplacering - Neuropsykiatrisk utredning - Behandling - Träningslägenheter

Behandlingsinnehåll: På Bokenäs gård arbetar vi för att ge varje enskild ungdom stöd, omsorg och behandling av högsta kvalitet, alltid med den enskilda individen i fokus. Verksamheten präglas av ett respektfullt bemötande, relationsbyggande, en tydlig struktur, beaktande av integritet och delaktighet samt en trivsam och trygg boendemiljö.

Vi ett lösningsfokuserat förhållningssätt där vi ständigt arbetar för att identifiera och stärka den enskildes salutogena resurser och beteenden. Såväl i den dagliga verksamheten som i strukturerade samtal arbetar vi även motivationshöjande genom MI (motiverande samtalsteknink). Vår grundläggande arbetsmetod är KBT (kognitiv beteendeterapi) där vi arbetar aktivt mot beteendeförändring. Utöver KBT arbetar vi med ART (Aggression Replacement Training) som innefattar ilskekontroll, social färdighetsträning och moral. För ungdomar med begynnande missbruk arbetar vi med HAP (haschavvänjningsprogrammet) samt A-CRA (vidareutveckling av Community Reinforcement Approach).

En viktig del i arbetet är att motivera individen till en fungerande skolgång. Vi har goda kontakter med diverse skolor inom kommunen och vi samarbetar alltid för att skolgången ska upplevas som lyckad för den enskilde. Ofta innebär det en anpassad skolgång där tex. praktik/lärligsplats kan vara en del i den unges schema. I de fall där inte skolan kan erbjuda tex. praktikplats har vi en arbetskonsulent direkt kopplad till verksamheten som jobbar med att hitta en lämpliga platser. Vår arbetskonsulent arbetar även med att hitta passande arbetsplatser för tex. sommarjobb.

I behandlingsarbetet lägger vi stor vikt vid att arbeta inkluderande med den unges nätverk om lämpligt och samarbeta i största möjliga mån. Vi arbetar med att kartlägga viktiga och positiva relationer samt med att uppmuntra och stimulera dessa. Vi arbetar även med att främja nya sociala kontakter som kan vara positiva för den unge.

På Bokenäs gård har vi en personalgrupp med gedigen kompetens och erfarenhet. Personalgruppen består av verksamhetschef (socionom; 1 års erf. myndighetsutövning/socialtjänst, 8 års erf. behandling ungdom, varav 2,5 år ungdomar med missbruk), föreståndare (socionom; 3 års erf. behandling ungdom, 3 års erf. kurator, 6 års erf. myndighetsutövning/socialtjänst varav 3 år förste socialsekreterare; barn och unga), behandlingsansvarig (KBT-terapeut; 12 års erfarenhet behandling ungdomar) samt flertalet behandlingspedagoger (socialpedagoger, beteendevetare, behandlingspedagog, dipl. behandlingsassistenter mfl. med. övervägande erf. inom behandling ungdomar men även erf. inom psykiatri, kriminalvård samt LSS-boende). Vår personal erhåller kontinuerlig extern handledning samt kontinuerlig kompetensutveckling.

Utöver vår kompetenta personalgrupp har vi en leg. psykolog/certifierad KBT-terapeut (35 års erf. psykolog, terapeut på bl. a. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, föreläsare, handledare, lång erf. inom missbruk) samt en specialistläkare i psykiatri (överläkare psykiatrisk mottagning inom Närhälsan; Västra götalandsregionen). direkt kopplade till verksamheten. Genom denna spetskompetens erbjuder vi utöver behandling även neuropsykiatriska utredningar.

Bokenäs gård ligger i en vacker, naturnära och fridfull miljö och är nyrenoverat och omsorgsfullt inrett med ny hemtrevlig inredning. Alla ungdomar erbjuds eget rum och det finns ett stort vardagsrum och två tv-rum (med play station och internetuppkopplade datorer) för samvaro i stor grupp samt ett antal mindre gemensamhetsrum som ger utrymme för samvaro i avskildhet. Verksamheten erbjuder också ett antal aktivitetsrum med tillgång till bl. a. pingisbord och gym. På boendet finns även en innergård med stor terrass där ungdomarna kan umgås i en vacker miljö. Ungdomarna erbjuds vidare regelbundna gemensamma aktiviteter, i lämpliga gruppkonstellationer, samt egen fritidsaktivitet, tex. gym, fotboll, simning.

På våra 1 500 kvm erbjuder vi totalt 12 platser varav 3 platser i separata lägenheter (i samma byggnad). Boendet är indelat i 3 sektioner; "Boken" 15-17 år, "Näset" 18-19 år (ej fyllda 20 år) samt "Slussen" 18-19 år (ej fyllda 20 år). Slussen består av 3 separata lägenheter där ungdomen i slutet av behandlingsfasen har möjlighet att bo för att kunna träna sig i att bo själv.

Vi lägger ytterst stor vikt vid att ständigt hålla högsta kvalitet inom samtliga områden i verksamheten. Verksamheten kvalitetssäkras därför kontinuerligt genom ett väl utarbetat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Geografi: Västra Götaland, Uddevalla kommun

Huvudman: Astreab AB

Org nr: 556871-1070

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Arabiska, somaliska, marockanska, paschtu, dari, farsi (persiska), kroatiska, spanska, engelska

Övriga upplysningar: Neuropsykiatrisk utredning (via leg. psykolog/certifierad KBT-terapeut i samverkan med specialistläkare i psykiatri)
Akutplacering
LVU
Träningslägenheter tillgängliga (med behandling)

KBT
MI
ART
HAP (hachavänjningsprogram)
A-CRA

"Bokenäs Gård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO