Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Skredsvik HVB

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Besöksadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)
Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Flickor i åldern 13-18 år som p.g.a. social problematik t.ex. konflikter i familjen, skolproblematik, övergreppsproblematik, kulturkonflikter, kriminalitet, riskbeteende inom alkohol och droger eller andra anledningar inte bör fortsätta vistas i sin nuvarande miljö. Kvarboende till 20 år. Tar emot placeringar enl. SoL och LVU.

Skredsvik HVB är ett litet, personligt HVB-hem, beläget i lugn och naturskön miljö nära havet i Skredsvik, Uddevalla kommun. Vi kan erbjuda professionell hjälp med inriktning på Kobtiva - Kognitiv beteendeträning (KBT) i vardagen, ART och KASAM, allt utifrån det salutogena perspektivet. Vi arbetar även med rePULSE som är ett individuellt arbetssätt att arbeta med tankar, känslor och beteende eller med specifika områden ex. oro/ångest , missbruk.

Behandlingstiden är individuell men kan variera mellan ca. 6 och 36 månader. Skredsvik HVB tar även emot placeringar för utredning/motivation som beräknas ta ca. tre månader.

På Skredsvik HVB arbetar vi nära tjejerna i hemlik miljö. Vi fokuserar på deras resurser för att ge dem stärkt självförtroende och förbättrad självkänsla och självbild. Vi arbetar för att tjejerna själva ska kunna se samband mellan handling och konsekvens. Målet är att flickorna ska få kunskaper och färdigheter så att de kan leva ett normalt liv.

Vill du veta platstillgång eller boka ett studiebesök? Ring till:
Föreståndare, Susanne Söderberg tel.0767-922303
Verksamhetschef, Liridona Nuhiji tel.0725-172303
Placeringssamordnare, Lotta Edmark tel. 0767-982303

Kontakta gärna oss för att få vår senaste tillsynsrapport!

Referenser:
Kontakta oss för referenser

Ramavtal:
Kontakta oss för ramavtal

Behandlingsinnehåll: Våra arbetsmetoder är: KOBTIVA, KBT, ART, Kasam, Salutogent synsätt samt rePulse

Vi arbetar systematiskt med KOBTIVA®, Kognitiv beteendeträning i vardagen, en behandlingsmetod för ungdomar med sociala problem som vuxit fram och utvärderats under mer än tio års tid. Metoden är mer inriktad på pedagogik än på terapi eftersom de allra flesta ungdomar som av en eller annan anledning skrivs in för behandling på ett HVB-hem inte är sjuka (terapi = sjukdomsbehandling) utan har lärt sig att hantera sin vardag på ett sätt som inte ger dem ett fungerande liv och en god hälsa då deras tankemönster och beteenden skapar problem för dem och andra. Inom KOBTIVA® har man synsättet: Det en person har lärt in kan den lära om.
KOBTIVA® är en mycket strukturerad, genomarbetad, beprövad, utvärderad och fungerande metod som tränar ungdomarnas tankemönster och beteenden och ger dem verktyg för att förstå och hantera sin vardag. Behandlingen eller träningen sker till största delen i vardagssituationer varför tiden för behandling/träning mångfaldigas jämfört med traditionell terapi som vanligen sker en eller ett par timmar per vecka. Dessutom minskar ungdomarnas motstånd mot förändring eftersom träning låter avsevärt mindre hotfullt och jobbigt än terapi eller samtal.
KOBTIVA® är skapad av Hansi Stafbom, Linda Nicolaisen och Joakim Bergkvist under medverkan av Anders Engquist, fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, pedagog, handledare och författare till bl a ”Att växa som vuxen”, ”Normalt, Nervöst, Neurotiskt?”, ”Förstånd eller missförstånd” samt ett flertal andra böcker i ämnet.

Vi arbetar även med rePULSE som är ett individuellt arbetssätt att arbeta med tankar, känslor och beteende eller med specifika områden ex. oro/ångest , missbruk.

Varje placering börjar med en två-tremånaders kartläggningsperiod där vi noga noterar över- och underskott i beteende för att identifiera de områden varje tjej behöver träna särskilt på. Dessa träningsområden är lätta att koppla till BBIC och resulterar i en sammanställning som delges de socialtjänster som så önskar.

Vi arbetar fokuserat för att få en helhet som består av en fungerande dagsysselsättning (skola/praktik eller annat), en givande fritid och goda relationer och som ska kunna fungera och upprätthållas även efter placeringens avslutande.

Geografi: 1 mil väster om Uddevalla, 9 mil norr om Göteborg.
Vårt hem ligger vackert i natursköna Skredsvik i Uddevalla kommun.

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet. 4 platser i huset och 2 i stugor på tomten

Språk: engelska och tyska

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns.

Under hela behandlingsperioden lägger vi en stor tonvikt på medlevarskap, att vara vuxna förebilder och att skapa en hemkänsla.

Vi bor granne med en hästgård som vi samarbetar med.

Vi anlitar externa psykologer utifrån de boendes behov.

Vi samarbetar med drogtepeut vid behov.

Vi har program utifrån boendes behov.

"Skredsvik HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO