Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

KraftAverk Gagnef

Besöksadress: GAGNEF
Postadress: Nedre Tjärna 202, SE-785 30 GAGNEF
Föreståndare: Daniel Belsby, 070 0079361
Placeringsansv: Kristin Bakkom, 0735367335
Platsantal: 15
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.4


Målgrupp: Män 18-55 alkohol- och drogberoende, psykosociala problem, kriminalitet, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska problem, ADHD, Asberger, mm. våldsproblem/ilska. Klienter under medicinering tas emot.

Behandlingsinnehåll: Individualiserad behandling med 12-stegsgrund. Motivationsbehandling/förändringshjulet, rational- och kognitiv beteendeterapi, gestaltterapi, par- och familjesamtal, coachning för förstärkning av klientens förmåga att agera för sitt eget bästa är en röd tråd i behandlingen. Individens förutsättningar och behov är överordnade metoden. Utsluss och eftervård är betydande del av vårt koncept. Klienter med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionshinder får adekvat medicinsk behandling och psykosocial behandling för sina särskilda problem.

Geografi: Behandlingshemmet ligger i utkanten av Gagnefs kyrkby 3 mil norr om Borlänge, 2 mil söder om Leksand. Goda kommunikationer med busshållsplats utanför dörren och mycket nära till tåg. Naturen i Dalarna ger goda möjligheter till fysiska aktiviteter och sport både sommar och vinter. Affär, mack och fritidsanläggning i närhet.

Huvudman: Kraftaverk AB

Org nr: 556681-8679

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska och finska. Enklare konversationer även på andra språk. Vana att arbeta via tolk.

Övriga upplysningar: Individualiserad behandling med mycket goda behandlingsresultat. Varm miljö. Vi har speciella kunskaper om och god erfarenhet av att arbeta med klienter med ADHD/neuropsykiatriska funktionshinder. Kan vårda enligt §34 KvaL. Kan vårda enligt §27 LVM. Tar emot enligt kontraktsvård KvaL. Personalhandledning finns. Djupgående arbete med borderline och narcissistiska personlighetsstörningar och kriminalitet. Kan ta emot klient med hund. Ettårig eftervård en dag per månad, med terapigrupp. Vi har en hög utbildningsnivå i personalgruppen och lång erfarenhet av arbete inom området.

"KraftAverk Gagnef" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
KBT
MI, motiverande samtal
Minnesota
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast män
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO