Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Lindalens behandlingshem, Linnéagården och Klaragården

Tfn: 0650-320 40
Fax: 0650-321 60

Besöksadress: FORSA
Postadress: Nansta 130, SE-820 65 FORSA
Föreståndare: Henrik Nordin, 0650-32040
Placeringsansv: Henrik Nordin, Peter Wahlstedt
Platsantal: 39
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.4


Målgrupp: Från 18 år, män/kvinnor, beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika. Abstinensenhet (HSL). Mansbehandling. Kvinnobehandling Linnéagården. Förlängd behandling kvinnor Klaragården. Utsluss kvinnor.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsmål: Ge kvinnor och män (>18år) med ett beroende hjälp med avgiftning/tillnyktring och kunskap/insikter så att de kan ta eget ansvar för sitt tillfrisknande. Vårdideologi: Vårt behandlingsarbete grundar sig på AA:s/NA:s 12 steg. Behandlingsmodell: • Egen medicinsk avdelning med abstinensbehandling, motivation och introduktion. • Schemalagda gruppaktiviteter ledda av alkohol och drogrådgivare, (föreläsningar, diskussionsgrupper och arbetsgrupper). Vi har satsat på: • Individuell avgiftning med medicinsk tillsyn dygnet runt. • Enbart män i primärgrupp med manlig rådgivare. Enbart kvinnor i primärgrupp med kvinnlig rådgivare. • Trevlig familjär miljö.

Geografi: 15 km utanför Hudiksvall.

Huvudman: Strömbacka Rehab AB

Org nr: 556303-8677

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Direkt kontakt för bokning. Eventuellt studiebesök före bokning för vårdplanering.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt 56 § Kval . Kontraktsvård enligt Kval .
27§ LVM , HSL. Bemanning dygnet runt.
Personalhandledning finns.

"Lindalens behandlingshem, Linnéagården och Klaragården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Minnesota
Diagnosgrupp
Alkohol
Företagshälsovården/Missbruk
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO