Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Selene-kollektivet

Tfn: 0498-48 10 76
Fax: 0498-48 10 23

Besöksadress: HEMSE
Postadress: Alva Prästgården 321, SE-623 46 HEMSE
Föreståndare: Mona Edström, 0498-481076
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Behandlingsinnehåll: Vi kombinerar det bästa från psykodynamisk människosyn och kognitivt förändringsarbete och får därmed en kunskapsrik och flexibel behandlingsmetod.
Vi använder oss av bedömningsinstrumentet ASI för att kartlägga bakgrund, problembild och andra aspekter av kvinnornaas tillvaro.
Gruppsamtal, enskilda samtal och föreläsningar är inslag i behandlingen. Stor vikt läggs även vid social träning som betyder mycket för att undvika återfall. Studiebesök, utflykter och deltagande i olika aktiviteter kan nämnas som exempel. Skötseln av huset och matlagning hjälper alla till med.
Möjligheter att delta i olika nyktra/drogfria gemenskaper erbjuds.

Geografi: Sex mil söder om Visby.

Huvudman: Ekonomisk förening

Org nr: 769610-0275

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till behandlingshemmet.

Språk: Engelska, isländska. (Måttlig kunskap i båda språken)

Övriga upplysningar: Personalhandledning varannan vecka av leg.psykolog/psykoterapeut som är utbildad handledare. En psykiatriker är knuten till stället. Personal kan utföra ASI-bedömningar. Två i personalgruppen har steg I utbildning i psykodynamisk teori och praktik. En är symboldramaterapeut.
NADA-akupunktur
Taktil massage

"Selene-kollektivet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Alkohol
Incest
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO