Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Annebergs Behandlingshem

Tfn: 0380-55 03 50

Postadress: 578 75 Flisby

Målgrupp: Män i åldern 21 - 60 år med missbruk/beroende, psykiska funktionshinder och kriminell livsstil.

Geografiskt läge: 55 km öster om Jönköping.

Övriga upplysningar: Neuropsykiatriska utredningar
Om placerande enhet har med i sin behandlingsplan/vårdplan att inskriven klient skall få hjälp med insättande av medicin utifrån utredd diagnos genomförs detta av konsultinhyrd psykiater.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Endast män