Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Villa Vita, Mullsjö

Tfn: 0515-66 68 00

Postadress: Högagärdet, Kyrkekvarn Box 64, SE-565 22 MULLSJÖ

Målgrupp: Vuxna män och kvinnor med livsproblem som tar sig i uttryck i någon form av missbruk och/eller andra destruktiva livsmönster.

Geografiskt läge: VillaVita, Mullsjö ligger ca 8 km norr om Mullsjö. Fastigheten består av en mangårdsbyggnad och två flyglar där vi har separata boende för kvinnor och män. Samtliga rum är enkelrum.

Övriga upplysningar: Psykiatriker finns kopplad till verksamheten.

VillaVita finns också utanför Vadstena där det finns 8 platser.
Dessutom finns utvalda familjehem i vår verksamhet.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
Kvinnor och män
Par