Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Brunnsgårdens behandlingshem

Tfn: 0140-212 05
Fax: 0140-212 88

Besöksadress: Sunhultsbrunn, TRANÅS
Postadress: Box 156, 573 22 TRANÅS
Föreståndare: Teija Kärkkäinen
Placeringsansv: Bitr. föreståndare, leg arbetsterapeut: Nemain Bennich, tel 0140-21205
Platsantal: 26
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vuxna kvinnor och män med missbruksproblem, ofta i kombination med traumatisering och ibland också med neuropsykiatrisk problematik.

Behandlingsinnehåll: Behandlingen bedrivs med betoning på individuell psykoterapi, KBT, relationell psykoterapi och psykodynamisk psykoterapi. Genomförandeplaner/behandlingsplaner och utslussningsprogram utformas individuellt. Speciell kompetens för att arbeta med trauma- och övergreppsproblematik finns. Alla klienter har en egen terapeut som är leg psykoterapeut eller leg psykolog. MI, ART-träning, NADA-akupunktur och Återfallsprevention (Väckarklockan) erbjuds också i behandlingsprogrammet. Utredning av neuropsykiatrisk problematik utförs enligt särskilt uppdrag. Numera har vi också en leg arbetsterapeut anställd vilket innebär att v i kan utföra kompletta funktionsbedömningar och/eller ADL/aktivitetsbedömningar.

Geografi: 14 km söder om Tranås

Huvudman: Stiftelsen Nordia

Org nr: 818500-9522

Upptagningsområde: Hela landet. Har ramavtal med drygt 180 kommuner.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning efter informationsbesök tillsammans med exv. socialsekreterare.

Språk: Svenska och engelska.

Övriga upplysningar: SoL-placeringar samt vård enligt 27§ LVM. Extern personalhandledning finns. Har ramavtal med drygt 180 kommuner .

"Brunnsgårdens behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
KBT
Kognitiv Psykoterapi
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO