Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Villa Vita, Emilia

Tfn: 0515- 66 88 00

Platsantal: 7


Målgrupp: Kvinnor ( från 20 år) med livsproblem som tar sig i uttryck i missbruk och/ eller andra destruktiva livsmönster.

Behandlingsinnehåll: Behandlingen är en integrerad behandling vilket innebär att vi utgår från ett helhets perspektiv. Tillsammans utformar vi en behandlingsplan utifrån klientens unika livs situation och beslutar om behandlingsinsatser och mål. Behandlingen riktar sig till missbruk, psykisk och fysisk hälsa, känslo och beteendemässig förändring,nätverk, social planering.
Vi utgår från samtal både individuella och i grupp. Övriga behandlinsginslag är återfallsprevention, friskvård, mindfullness, yoga, NAD och massage, skapande verksamhet.

Org nr: 556696-9860

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet. Vi bokar in ett studiebesök där vi gör en gemensam bedömning.

Övriga upplysningar: VillaVita består idag av flera behandlingshem. Utanför Mullsjö har vi en behandlingsverksamhet som vänder sig till män och kvinnor och har 15 platser. VillaVita Solgården är vår utslussverksamhet och består av 6 platser. VillaVita Emilia är vår enhet för kvinnor. I dagsläget består Emilia av 3 platser. Vi samarbetar även med utvalda familjehem.

"Villa Vita, Emilia" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Missbruk
Målgrupp
Endast kvinnor