Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Cosmea - Skyddat boende

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 5 Kvinnor och 8 barn


Målgrupp: Kvinnor, kvinnor med barn som är utsatta för våld och hot i nära relationer.

Behandlingsinnehåll: Boendet har plats för 5 kvinnor och 8 barn i ett kollektivt boende i Kalmar län. Varje kvinna får sitt eget boenderum, med tillgång till gemensamma utrymmen som vardagsrum, kök och badrum. Verksamheten har tillgång till ett stort gym. Vi tar även emot husdjur i avsedda rum.
Verksamheten är bemannat dygnet runt och personalen finns där för att stödja, ge trygghet och den hjälp som kan behövas för dagen och framtiden.
Verksamheten uppfyller socialstyrelsens kvalitetsindikationer för skyddat boende.

Vårt skyddade boende Cosmea erbjuder vi inte vård och behandling, utan en fristad, en plats för kvinnor och barn, ett andrum från en ohållbar hemsituation och stöd i processen att forma en ny framtid.

Vår största tillgång är vår personalgrupp som är erfaren och har hjärtat på rätta stället. Varje kvinna/familj får en mentor på boendet, och vi hjälper till med kontakter med myndigheter, sjukvård etc.
I vardagen hjälps vi åt med att sköta boendet, laga mat, vi umgås och ser till att vuxna och barn får komma ut och göra aktiviteter tillsammans.

Trygghet
Verksamheten är utrustad med skalskydd, samt ett larmsystem som är kopplat till Securitas. Viktigast av allt består av förebyggande åtgärder, som den boende måste vara delaktig i, för sin egen säkerhet och för andras.

 Byta telefon och telefonnummer, den gamla stängs av vid hämtning och lämnas till personal.
 Inte röja vistelseorten till någon.
 Begränsning av sociala medier.
 Ansöka om sekretessmarkering.
 Adressändra.

Vårt upptagningsområde är hela landet och vi har möjlighet att hämta, alternativt möta upp nya boenden i hemkommunen eller på avtalade platser i samband med placering.

Geografi: Kalmar län

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Dari, svenska, engelska, persiska

Övriga upplysningar: Vi tar emot husdjur.

"Cosmea - Skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Målgrupp
Endast kvinnor
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Föräldrar och barn
Gravida