HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

AB Hammars Prästgård - Stödboende

Mobil: 070-480 44 65
Tfn: 070-480 44 65

Besöksadress: HAMMAR
Postadress: Österby Hammarviken 201, 696 94 Hammar
Placeringsansv: John Beers, 070-480 44 65
Platsantal: 15-20
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Hammars Prästgård är ett stödboende för vuxna män i åldrarna 21 och uppåt som erbjuder heldygnsvård. Målgruppen är män med beroendeproblematik och psykisk ohälsa,
Alkohol, narkotika, blandmissbruk och utanförskap.

Behandlingsinnehåll: Hammars Prästgårds syfte är att hitta ett främjande sätt att förse dom placerade men en tydlig vardagsstruktur och stöd gällande de problem som hindrar individen från att leva ett gott och nyktert liv. Vår personal jobbar utifrån varje individs särskilda behov och önskemål. De placerade blir tilldelade egna rum samt delar på kök och gemensamhetsytor.

Vi fokuserar på att ge stöd på ett sätt som stärker för­måga och självständighet och utvecklar trygghet, inflytande och meningsfullhet. Motiverande och stärkande samtal är förhållningssättet som personalen på Hammars Prästgård jobbar efter.

Varje placerade individ får en kontaktperson, någon som de kan vända sig till och söka det stödbehov som dom har. Personalen hjälper till med allt från vårdbesök, myndighetskontakter och tidsbokning till att hjälpa med det som kommer att vara aktuellt efter placeringstiden tex sökandet av en ny bostad och arbete. Vi arbetar med MI-motiverande samtal, miljö terapeutisk inriktning, strukturering av vardagen med sysselsättning.

På Hammars Prästgård arbetar vi med kroppen och sköter om prästgården/tomten i form av trädgårdsarbete, matlagning, städning och planering av matsedel mm. Fritidsaktiviteter utövas i form av fiske, promenader och ett gym som finns i ett av husets rum.

Socialtjänstens vårdplan ligger till grund för vår genomförandeplan. Under placeringstiden kommer vi att arbeta med kortsiktiga mål och långsiktiga mål utifrån personens egna önskemål. Personalen har kontinuerligt samarbete och återkoppling till handläggare på socialtjänsten.

Vår personal är välutbildad och uppfyller många arbetsområden.

Leg. Psykolog finns kopplad till verksamheten.
SSK finns kopplad till verksamheten som utför mindre sårvård eller blodtrycks koll vid behov.

Geografi: Verksamheten bedrivs i en prästgård som står ståtligt i Hammar, Askersunds Kommun.

Huvudman: ABTrois10

Org nr: 559250-4475

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan görs till verksamhetschefen på 070 – 480 44 65.

Övriga upplysningar: Vi samverkar med Leg. psykolog som kan utföra neuropsykiatriska utredningar under placeringstiden mot en kostnad.
Vi har även möjligheter till träningslägenhet med stöd från ett mobilt team. Vilket innebär en mer självständig boendeform.
Individen bor i sin lägenhet och sköter sitt boende på egen hand, men har regelbundet stöd av kontaktpersonen i form av hembesök och telefonsamtal, även stöd vid besök hos olika myndigheter eller sjukvårdsbesök.

Vi har ramavtal med Norbergs Kommun och är öppna för direktupphandling.

"AB Hammars Prästgård - Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män