Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Jordnära Växa AB

Tfn: 010-510 91 70
Fax: 010-510 91 09

Besöksadress: Boda Gård, 614 96 Östra Ryd
Postadress: Storgatan 10, SE-614 30 Söderköping
Föreståndare: Niclas Andersson, 010-510 91 05
Placeringsansv: Niclas Andersson, 010-510 91 05
Platsantal: 12 + 4 i utsluss
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: .
Målgruppen är vuxna personer 18 år och uppåt med missbruks- och beroendeproblem, både män och kvinnor.

Behandlingsinnehåll: .
Jordnära Växa är ett behandlingshem för beroendeproblematik beläget i Söderköping, Östergötland. Vi är belägna i lantlig miljö med närhet till skog och mark. I mån av plats finns det möjlighet att ta med eget husdjur under behandlingstiden.

Vi välkomnar män och kvinnor över 18 år som har ett alkohol- eller narkotikamissbruk.

De 16 platserna är fördelade på 12 vårdplatser och 4 utslussningsplatser. Behandlingshemmet är bemannat dygnet runt. Det finns träningslägenhet och utslussningslägenheter.

Vi erbjuder 12-stegsprogrammet, yoga och programmet Kriminalitet som livsstil.
Vårt team har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete och förutom alkohol- och drogbehandlare och terapeuter finns sjuksköterska, läkare, utredningsteam och psykoterapeut knutna till verksamheten.

Jordnäramodellen är utgår från en humanistisk människosyn och vi tror på varje människas inneboende förmåga till förändring.
Behandlingen är utformad i fem steg

* Inslussning Nedtrappning av mediciner, MI-samtal, strukturerad intervju ASI, AA/NA-möten, introduktion till 12-steg 2ggr/v, kartläggning av alkohol- och droganvändande, ev NP-utredning, morgon och kvällsmöten

* Primärbehandling 12-stegsbehandling, terapi måndag-fredag, MI-samtal, självskattning, strukturerad intervju med behandlare, AA/NA-möten 5ggr/v, ”behandlande teatergrupp” 1ggr/v, morgon och kvällsmöten

* Förlängd behandling Steg-arbete, terapi måndag-fredag, MI-samtal, självskattning, strukturerad intervju med behandlare, AA/NA-möten 3ggr/v, annan strukturerad aktivitet 2ggr/v, ”behandlande teatergrupp” 1ggr/v, yoga 1ggr/v, anhörigdagar, individuell planering efter behov t ex kriminalitetsprogram, morgon och kvällsmöten, utslussförberedelser

* Utsluss Individuell planering med mål som sysselsättning, bostad och egen ekonomi. ”Återvändardagar”

* Eftervård Individuell planering efter behov. Återvändardagar.

--------------------------------------------------

Geografi: .
5 km utanför Östra Ryd, 30 km till Norrköping respektive Söderköping, 45 km till Linköping och 20 mil till Stockholm.

Huvudman: Jordnära Växa AB

Org nr: 556489-2312

Upptagningsområde: .
Hela Sverige

Jordnära Växa har tilldelningsbeslut för ramavtal (2012-247) med följande kommuner:
Bergs Kommun
Bräcke Kommun
Härjedalen Kommun
Krokoms Kommun
Ragunda Kommun
Strömsunds Kommun
Åre Kommun
Östersunds Kommun

Jordnära Växa har tilldelningsbeslut för ramavtal (RJL 2015/685) med följande kommuner;
Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo

Jordnära Växa har tilldelningsbeslut för ramavtal (1303-16) med följande kommuner;
Karlstad
Arvika
Eda
Filipstad
Forshaga
Grums
Hagfors
Hammarö
Kil
Kristinehamn
Munkfors
Storfors
Sunne
Säffle
Torsby
Årjäng

Inskrivningsförfarande: .
Ansökan sker direkt till behandlingshemmet via socialtjänsten

Övriga upplysningar: .
Använd gärna vår App; Jordnära Omsorg

"Jordnära Växa AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO