Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Jordnära Växa AB

Mobil: 070-5555894
Tfn: 010-510 91 70
Fax: 010-510 91 09

Besöksadress: Boda Gård, 614 96 Östra Ryd
Postadress: Ringvägen 40a, SE-614 31 Söderköping
Föreståndare: Maria E Andersson, 010-510 91 01
Placeringsansv: Niclas Andersson, 010-510 91 05
Platsantal: 12 + 4 i utsluss
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: .
Målgruppen är vuxna personer 18 år och uppåt med missbruks- och beroendeproblem, både män och kvinnor.

Behandlingsinnehåll: Jordnära Växa är ett behandlingshem för beroendeproblematik beläget i Söderköping, Östergötland. Vi är belägna i lantlig miljö med närhet till skog och mark. I mån av plats finns det möjlighet att ta med eget husdjur under behandlingstiden.

Vi välkomnar män och kvinnor över 18 år som har ett alkohol- eller narkotikamissbruk.

De 16 platserna är fördelade på 12 vårdplatser och 4 utslussningsplatser. Behandlingshemmet är bemannat dygnet runt. Det finns träningslägenhet och utslussningslägenheter.

Insatser som verksamheten ska ge: Individuellt anpassad utformad behandling som utgår från KBT och möjlighet till 12-stegsinspirerad behandling. Samtal i grupp och enskilt. Traumafokuserad behandling i form av psykodynamiskt orienterad terapi, kropp/musik/bild-terapi- Miljöterapi i form av natur-djur-aktiviteter/skötsel och trädgårdsaktiviteter där också praktik kan erbjudas i tex. naturverksamhet, kök, butik eller praktisk estetisk verkstad.

Behandlingsprocessen: Skapa en lugn och trygg hamn och grundstruktur i vardagen. Genomförandet utgår från individuella och enskilda behov. Behandlingen sker både individuellt och i grupp. Hållande dygnet runt.

Inslussning/Stabilisering: Målsättning att skapa grundning och trygghet
MI-samtal
Struktur och förutsägbarhet
Lära-känna (övningar av olika slag på temat ”lära-känna”)
Edukativa moment om tex. kunskap om PTSD, Missbruk etc.
Vad innebär förändringsarbete
Grundning genom promenader, vistelse i skog och natur, trädgård, skapande verksamhet
Avslappnande övningar t.ex yoga, eller andra kropps och andningsövningar
Yttre stabilisering tex. ekonomi, klart med socialtjänsten mm.

Grundbehandling/övergångsfasen
Rulla med motstånd
Lösningsfokuserat
Gränssättning
Fördjupad behandling/arbetsfasen:
Terapi
Grupprocessen, arbete med olika teman
Krimprogrammet
Existensiella fokus
Kroppsterapeutiska övningar
Förebygga återfall befrämja personlig utveckling


Veckoschema: Hur ska dagarna se ut?
Aktiviteter 10-12, 13,30-15,30.
Möjlighet till AA/NA.

Jordnäramodellen är utgår från en humanistisk människosyn och vi tror på varje människas inneboende förmåga till förändring.
Behandlingen är utformad i fem steg

* Inslussning Nedtrappning av mediciner, MI-samtal, strukturerad intervju ASI, AA/NA-möten, kartläggning av alkohol- och droganvändande, Fysiska aktiviteter, Naturgrupp,ev NP-utredning, morgon och kvällsmöten

* Primärbehandling MI-samtal, 12-stegsinspirerad droggrupp, Terapigrupp 2 ggr/v, Återfallsprevention, MET-programmet, Fysiska aktiviteter, Naturgrupp,Kriminalitetsprogram, självskattning, strukturerad intervju med behandlare, AA/NA-möten, morgon och kvällsmöten

* Förlängd behandling MI-samtal, självskattning, strukturerad intervju med behandlare, AA/NA-möten, annan strukturerad aktivitet 2ggr/v, anhörigdagar, individuell planering efter behov t ex kriminalitetsprogram, morgon och kvällsmöten, utslussförberedelser

* Utsluss Individuell planering med mål som sysselsättning, bostad och egen ekonomi. ”Återvändardagar”

* Eftervård Individuell planering efter behov. Återvändardagar.

--------------------------------------------------

Geografi: .
5 km utanför Östra Ryd, 30 km till Norrköping respektive Söderköping, 45 km till Linköping och 20 mil till Stockholm.

Huvudman: Jordnära Växa AB

Org nr: 556489-2312

Upptagningsområde: .
Hela Sverige

Jordnära Växa har tilldelningsbeslut för ramavtal (2012-247) med följande kommuner:
Bergs Kommun
Bräcke Kommun
Härjedalen Kommun
Krokoms Kommun
Ragunda Kommun
Strömsunds Kommun
Åre Kommun
Östersunds Kommun

Jordnära Växa har tilldelningsbeslut för ramavtal (RJL 2015/685) med följande kommuner;
Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo

Jordnära Växa har tilldelningsbeslut för ramavtal (1303-16) med följande kommuner;
Karlstad
Arvika
Eda
Filipstad
Forshaga
Grums
Hagfors
Hammarö
Kil
Kristinehamn
Munkfors
Storfors
Sunne
Säffle
Torsby
Årjäng

Inskrivningsförfarande: .
Ansökan sker direkt till behandlingshemmet via socialtjänsten

Övriga upplysningar: .
Använd gärna vår App; Jordnära Omsorg

"Jordnära Växa AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO