HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Villa Vita, Vadstena

Tfn: 0515- 66 88 00

Postadress: Box 64, 565 22 MULLSJÖ

Målgrupp: Vuxna män och kvinnor ( från 20 år) med livsproblem som tar sig i uttryck i missbruk och/ eller andra destruktiva livsmönster.

Geografiskt läge: I Borghamn utanför Vadstena där det finns 8 platser för män och kvinnor.

Övriga upplysningar: VillaVita består idag av flera behandlingshem. Utanför Mullsjö har vi en behandlingsverksamhet som vänder sig till män och kvinnor och har 15 platser. VillaVita Solgården är vår utslussverksamhet och består av 6 platser.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Kvinnor och män