HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Cupolens HVB-hem, Bosjöstrand

Tfn: 0413-255 20

Postadress: Nybyvägen 18, 245 35 HÖÖR

Målgrupp: • Missbruksproblematik i kombination med;
• Psykossjukdom
• Depression
• Ångest
• Asperger
* Paranoid schizofreni
• Bipolär sjukdom
• Borderline
• Personlighetsstörningar
• Annan psykisk problematik

Vi utför neuropsykologiska utredningar.

Geografiskt läge: Cupolen ligger naturskönt i utkanten av Höör,intill Ringsjön, mitt i Skåne. Goda kommunikationer med pågatåg och Öresundståg med täta avgångar från Höör. Busshållplats utanför behandlingshemmet.

Övriga upplysningar: Vi tar emot klienter enligt §SoL, LVM-§27, LPT, och LRV samt LPTö. Vi har ramavtal med ett 100-tal kommuner, vilket borgar för kvalitet och ett stort förtroende för vår verksamhet.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Kvinnor och män