Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nämndemansgården Villa Valnöten, halvvägshus för kvinnor

Tfn: 040-91 51 90

Postadress: Dammfrivägen 59, 217 63 MALMÖ

Målgrupp: HALVVÄGSBOENDE: Kvinnor som genomgått Minnesotabehandling och har bristande stöd för nykterhet i omgivningen, misslyckade försök att förbli nyktra efter tidigare behandling.

Geografiskt läge: Limhamn

Övriga upplysningar: Bigård till Blentarp. Vård enligt 27 § LVM. Vård enligt 34 § KvaL. Kan vårda HIV-positiva. Personalhandledning finns.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Endast kvinnor