Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Hällagården

Tfn: 0760-210 735

Besöksadress: TORSHÄLLA
Postadress: Nybyvägen 28, 644 31 TORSHÄLLA
Föreståndare: Lasse Klawing, 0760-420 735
Placeringsansv: Lotta Ekholst, 0760-210 735
Platsantal: 11
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Män och kvinnor, även par. 18 år och uppåt.

Behandlingsinnehåll: Stödboende med inriktning på utsluss genom sysselsättning i form av praktikplats, meningsfull fritid och en strukturerad vardag.

Geografi: Torshälla, Eskilstuna kommun, Södermanlands län.

Huvudman: L&L Bo AB

Org nr: 559149-2110

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Vid platsförfrågan till Hällagården görs en första bedömning om vi kan tillgodose individens behov. Informationsträff bokas där vi beskriver vår verksamhet och tar del av den enskildes önskan för att kunna göra en bedömning om Hällagården är en bra matchning.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Hällagården kan vid behov innan placering erbjuda avgiftning/abstinensbehandling.
I dygnsavgiften ingår att vi hämtar individen inom en radie av 15 mil, vid längre avstånd tillkommer en kilometerkostnad.

"Hällagården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Minnesota
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
30 år och uppåt
Kvinnor och män
Par