Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Husinge behandlingshem

Fax: 0176-27 41 94

Besöksadress: Husinge byväg 54, 76040 Väddö
Postadress: Box 102, 760 40 Väddö
Föreståndare: Diana Heidenborg, 0176274051
Placeringsansv: Maria Hindersson, 0176-274051 / 0176-274227/0706704427
Platsantal: 17
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vuxna missbrukare.
Behandlingshem/HVB med Målsättningen är att hjälpa personer med kemiskt beroende, alkohol, narkotika och läkemedel med att uppnå alkohol och drogfrihet.

För missbrukare med eller utan Neuropsykiatriska funktionshinder. ADHD-utredning och ADHD-medicinering.

Dygnet-runt-bemanning.

Målgrupp
Motiverade;
Vuxna missbrukare med eller utan psykisk störning. Narkotika-, alkohol- eller tablettmissbruk. ADHD-utredning och ADHD-medicinering.
Substitutionsbehandling/ inställning på uppdrag från beroendevård.

Vi tar emot personer jml 6 § SoL, 34 § KvL och kontraktsvård. LRV- och LVM-permissioner.

Behandlingsinnehåll: Verksamheten erbjuder KBT- Acceptance and comittment therapy (ACT), MRT, mindfullness, ÅP, MI, Symbolterapi i individanpassade grupper och enskilt. Fördjupad enskild terapi.
Struktur och sysselsättning.

Exempel på de tre faserna som ingår i Husinges behandling:

Fas I
Inskrivningsfasen, struktur, rutiner alliansarb, ASI, nätverksarbete. Introduktionssamtal med Alkohol och drogterapeut som tillsammans med övrig personal och beroendepsykiatriker, psykiatri sjuksköterska, ser över vilka resurser som personen behöver. Genomförandeplan upprättas.

Genom alla faser löper sedan följande insatser; 2 handledarsamt/vecka, ACT grupp 4ggr/v och enskilt 1ggr/v. Föreläsningar, medveten närvaro, träning, yoga, MRT, Symbolterapi.

FAsII
Behandlingsfas. Ev extrainsatt MI, ÅP, utredning, föräldragr, krimprog,
sysselsättning/studier/utbildning

FASIII
Utslussfas, husinge/mot hemkommun/annan kommun, eget boende, jobb/Praktik

Geografi: Roslagen, skärgårdsnära.
1,5 tim från Sthlm,
1tim från Uppsala.
1tim från Arlanda.

Huvudman: Husinge Vård AB

Org nr: 556546-3907

Upptagningsområde: Hela Sverige, ansökan görs direkt till Husinge.

Inskrivningsförfarande: Informationsmöte/besök alt provboende för matchning i lämplig behandling.

Språk: Engelska, Spanska, Tyska

Övriga upplysningar: På Husinge välkomnar vi hundar. Vi erbjuder hundkurser och har en stor hundgård på gården.

"Husinge behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ACT
ART
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Företagshälsovården/Missbruk
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
30 år och uppåt
Gravida
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO