Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Frälsningsarméns HVB-Hem Kurön

Tfn: 08-560 518 80
Fax: 08-560 514 05

Besöksadress: Kurön, Adelsö
Postadress: Kurön, SE-178 92 ADELSÖ
Föreståndare: Per-Johan Fernström, 08-560 518 81
Placeringsansv: Eva Nybäck, 0739203855. E.post: kuron@fralsningsarmen.se
Platsantal: 63
Lagrum: SoL 7.1.1


Behandlingsinnehåll: Kurön är ett HVB-hem som drivs med den kristna ideologin som grund och utgångspunkt.
Verksamheten vänder sig till vuxna från 23 år män, kvinnor och par i hela landet med alkohol- eller blandmissbruk.
Vistelsen på Kurön är tänkt att ge de inskrivna ett boende i drogfri miljö kombinerat med någon meningsfull sysselsättning.
Gästernas sysselsättning kan vara av varierande art och bestå av t.ex. skapande terapiverksamhet, deltagande i skötsel av hemmets lokaler och ägor samt deltagande i Kuröns programversamhet som återfallsprevention, MI-grupper, ART-grupper och skolverksamheten med datautbildning, yrkesutbildning inom sjöfarten samt skog- och jordbruk.
På gästernas fria tid står ett varierande utbud av aktiviteter såsom t.ex. bordtennis, styrketräning, bibliotek, filmvisning mm till förfogande.
För att ta till vara klienternas egna resurser är det individuella mötet mellan klienten och personal mycket viktigt.
Frälsningsarmens sociala verksamhet har en fyrfaldig målsättning:
att hjälpa människor till andlig-, psykisk-, fysisk-, och social rehabilitering och utveckling. Kurön vill hjälpa den enskilde att bearbeta och förändra sitt missbruksberoende och finna vägar som leder fram till livsavgörande beslut och förändringar.

Välkommen till familjeklubbarna i Stockholms län.

Har du problem med eget eller andras bruk av alkohol eller droger?
Då kan familjeklubben vara något för dig.

Vi är till för:

- Alla som dricker eller på annat sätt berusar sig så det blir problem.
- De som lever nära en människa som har ett alkohol – eller drogproblem: Sambo, barn, förälder, andre anhöriga, vänner, arbetskollegor.
- De som fått behandling och behöver eftervård.

Välkommen till Familjeklubbarna i Stockholms hemsida.
Familjeklubbarna är ett erbjudande till människor med problem relaterat till alkohol eller droger.
Huvudfokus är alkohol.

Här kan du hitta upplysningar om vart familjeklubbarna finns, vad målet är för vårt arbete i familjeklubbarna och om aktiviteterna inom familjeklubbarna. www.familjeklubbar.com

Geografi: Kurön är en Ö i Mälaren ca 4 mil från Stockholms city.

Huvudman: Samfundet Frälsningsarmén

Org nr: 802006-1688

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Använd formulären på vår hemsida www.kuron.se för intagningsförfrågan och läkarutlåtande (skrivs av läkare vid avgiftningen) Våra kuratorer tar sedan kontakt med berörda myndigheter för vidare behandling av ärendet.

Språk: finska

Övriga upplysningar: Konsultläkare var 14:de dag, sjuksköterska heltid. Kan vårda enligt 34 § KvaL. Kan vårda enligt §27 LVM. Kontraktsvård efter intervju och särskild prövning. Underhållsbehandling/Metadon, Subotex Personalhandledning finns.

"Frälsningsarméns HVB-Hem Kurön" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Inlärningsvårigheter
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO