HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Frälsningsarméns HVB-Hem Kurön

Tfn: 08-560 518 80
Fax: 08-560 514 05

Besöksadress: Kurön, Adelsö
Postadress: Kurön, SE-178 92 ADELSÖ
Föreståndare: Per-Johan Fernström, 08-560 518 81
Placeringsansv: Kajsa Fredriksson, 0739203855
Platsantal: 63
Lagrum: LPT, LVM, SoL 7.1.1


Behandlingsinnehåll: Kurön är ett HVB-hem som drivs med den kristna ideologin som grund och utgångspunkt.

Verksamheten vänder sig till vuxna från 21 år män, kvinnor och par i hela landet med alkohol- eller blandmissbruk.
Vistelsen på Kurön är tänkt att ge de inskrivna en vistelse i drogfri miljö kombinerat med behandling och meningsfull sysselsättning.
Klienternas sysselsättning kan vara av varierande art och bestå av t.ex. skapande terapiverksamhet, deltagande i skötsel av hemmets lokaler och ägor samt deltagande i Kuröns programverksamhet som återfallsprevention, MET, MI, Sorgebearbetning samt arbetsträning inom rederi, kök, skogsbruk och trädgård.
På klienternas fria tid står ett varierande utbud av aktiviteter såsom t.ex. bordtennis, styrketräning, bibliotek, filmvisning mm till förfogande.
För att ta till vara klienternas egna resurser är det individuella mötet mellan klienten och personal mycket viktigt.

Frälsningsarmens sociala verksamhet har en fyrfaldig målsättning:
Att hjälpa människor till andlig-, psykisk-, fysisk-, och social rehabilitering och utveckling. Kurön vill hjälpa den enskilde att bearbeta och förändra sitt missbruksberoende och finna vägar som leder fram till livsavgörande beslut och förändringar.

Eftervård samt Halvvägshus i egen lägenhet erbjuds genom Frälsningsarméns vårdkedja i Stockholm(Hjorthagen).

Geografi: Kurön är en Ö i Mälaren ca 4 mil från Stockholm.

Huvudman: Samfundet Frälsningsarmén

Org nr: 802006-1688

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Använd formulären på vår hemsida www.fralsningsarmen.se/kuron/ för intagningsförfrågan och läkarutlåtande. Vår placeringsansvarige tar sedan kontakt med berörda myndigheter för vidare behandling av ärendet.

Språk: Engelska,finska och ryska

Övriga upplysningar: Konsultläkare genom Praktikertjänst/Ekerö, sjuksköterska heltid.
Kan vårda enligt §27 LVM, LRV samt LPT. Kontraktsvård efter intervju och särskild prövning.
Underhållsbehandling/LARO.
Utredning enligt ASI och ADDIS samt ADL bedömning vid behov.

"Frälsningsarméns HVB-Hem Kurön" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
LARO
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Missbruk
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Medlevarskap
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO