HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

Ljungbacken (Stockholms kommun)

Tfn: 08-508 409 80 eller
Fax: 08-508 409 85

Besöksadress: Össebyvägen 46
Postadress: Össebyvägen 46, 184 33 ÅKERSBERGA
Föreståndare: Eija Hongisto, 08-508 409 80
Placeringsansv: Eija Hongisto, 08-508 409 80
Platsantal: 23


Målgrupp: Ljungbacken är ett omvårdnadshem för missbrukare i åldern 20-80 år, män och kvinnor. Äldre manliga och kvinnliga klienter. Även klienter med minnesproblematik.

Behandlingsinnehåll: Ljungbacken erbjuder ett drogfritt boende. Samtliga boende får en kontaktperson som ansvarar för en god omvårdnad och god vårdkvalité.

Klienten ges stöd i sin drogfrihet genom motiverande samtal och alkohol-tester, - i förekommande fall gör vi på uppdrag av socialtjänsten även drogtester. Inslag i verksamheten är social träning, ADL-träning, och fysisk träning. Institutionen har eget kök vilket garanterar färska råvaror och god hemlagad mat.

Samverkan sker i beroendefrågor med Beroendecentrum och den somatiska vården med vårdcentralen i Åkersberga.

Det individuella uppdraget vidareutvecklas i en handlingsplan och genomförandeplan.

Geografi: Össebyvägen 46, 184 33 Åkersberga. Allmänna kommunikationsmedel c:a 45 min från Östra stn. Hämtning vid stationen i Åkersberga för socialtjänsten.

Huvudman: Stockholms Stad. Entreprenör Skarpnäck Care

Org nr: 556468-9270

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning efter kontakt med verksamheten. Platsförfrågan besvaras av enhetschef Eija Hongisto.

Språk: Svenska, finska, engelska.

Övriga upplysningar: Inom Skarpnäck Care drivs, förutom Ljungbacken, sex andra verksamheter, vilka har ett utvecklat samarbete med Ljungbacken.

Personal: 12 personal: Verksamhetsledare, 10 boendestödjare och 1 kock.

Nattbemanning: Vaken nattpersonal.

"Ljungbacken (Stockholms kommun)" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende