Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Cean Behandling/HVB/Stödboende

Tfn: 08-128 560 00
Fax: 08-411 84 26

Besöksadress: Hammarby Kajgata 12, Stockholm
Postadress: Hammarby Kajgata 12, 120 30 STOCKHOLM
Föreståndare: Magnus Karlsson/Åsa Hellström/Bianca Zandén, 08-128 560 00
Placeringsansv: Peter Kult, 020-30 20 60
Platsantal: 50
Lagrum: SoL 7.1.4


Målgrupp: Vi tar emot killar och tjejer mellan 17-26 med missbruk- och/eller kriminalitetsproblematik oavsett bakgrund.

Behandlingsinnehåll: Målgrupp: Vi arbetar vanligen med killar och tjejer mellan 16-24 år med kriminalitet- och/eller missbruksproblematik, psykosociala problem.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar utifrån vår teoretiska grundsyn som är en syntes av relationella teorier såsom självpsykologi och anknytningsteori. Det finns även inslag av kognitiva modeller, inlärningsteori och systemteori. Denna teoretiska modell ligger till grund för hur Cean utformar sina behandlingsinsatser. Följande grundbegrepp är viktiga:
Anknytning-livsviktig och nyckeln till förändring.
Samspel-grunden för tillit och vitalitet.
Självkänsla-att våga och kunna lita på sin egen förmåga.
Självständighet-skapa tillit och egenvärde för att tillsammans kunna lägga den grund som krävs för ett självständigt liv.
De metoder och modeller vi använder är:
- Kriminalitet som livsstil
- HAP (hasch avvänjnings program)
- Återfallsprevention
- Stödsamtal
- UB-modellen (ungdomsboendemodell)
- ICDP, vägledande samspel
- BBIC
- MI, motiverande samtal

Geografi: Stockholms stad, södra sidan

Huvudman: AB Cean

Org nr: 556522-8656

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Studiebesök, inskrivnigs samtal. Ibland avgiftninging innan inskrivning.

Språk: Spanska, Arabiska.

Övriga upplysningar: Egan lägenheter. Pågående missbruk

"Cean Behandling/HVB/Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Barn med invandrarbakgrund
Endast män
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LRV PERMISSION
LVU
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO