HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Stockholms stad Lönnen

Tfn: 08-508 44 050

Postadress: Östermalmsg.

Målgrupp: Kvinnor och män från 18 år med missbruksproblem. Den som kommer till Lönnen skall ha en uttalad förändringsvilja att leva ett nyktert och drogfritt liv.

Geografiskt läge: Östermalm, Stockholm

Övriga upplysningar: Nattpersonal: ja
Kvalitetsgaranti: ja

Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Kvinnor och män