Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stockholms stad Lönnen

Tfn: 08-508 44 050

Postadress: Östermalmsg.

Målgrupp: Kvinnor och män från 18 år med missbruksproblem. Den som kommer till Lönnen skall ha en uttalad förändringsvilja att leva ett nyktert och drogfritt liv.

Geografiskt läge: Östermalm, Stockholm

Övriga upplysningar: Nattpersonal: ja
Kvalitetsgaranti: ja

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Alkohol
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Spelmissbruk
Målgrupp
Kvinnor och män