HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stockholms Stadsmission Bostället Stödboende

Tfn: 08- 684 232 06

Besöksadress: Högbergsgatan 51, Stockholm
Postadress: Högbergsgatan 51, 118 26 STOCKHOLM
Föreståndare: Eva Christensson, 08-684 232 03
Placeringsansv: Viveka Wennberg och Eva Christensson, 08-684 232 10
Platsantal: 37
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Bostället är ett lågtröskelboende med stöd för kvinnor och män från 20 år som lever i hemlöshet. Tar emot par och finns även möjlighet att ta emot husdjur. Syftet med verksamheten är att ge stöd till varje individ att bygga upp det externa nätverk han eller hon behöver för att kunna förändra sin livssituation.

Behandlingsinnehåll: Samtlig personal är utbildade i MI och Lågaffektivt bemötande.

Geografi: På Södermalm i Stockholm. Högbergsgatan 51, Stockholm. Närhet till Pelarbacken vårdmottagning för hemlösa, Capio Maria, Mika-mottagning och sprututbytet. Vi har funnits här sedan 2001.

Huvudman: Stockholms Stadsmission

Org nr: 802003-1954

Upptagningsområde: Stockholms län.

Inskrivningsförfarande: Alla placeringar sker via socialtjänsten.
Detta dokument ska fyllas i vid ansökan om plats:https://www.stadsmissionen.se/sites/default/files/2019-12/Ans%C3%B6kan-om-plats-St%C3%B6dboendet-Bost%C3%A4llet.pdf

"Stockholms Stadsmission Bostället Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Alkohol
Dubbeldiagnos
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Tillståndsbevis utfärdat av IVO