Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stockholms Stadsmission Bostället Stödboende

Tfn: 08- 684 232 06

Besöksadress: Högbergsgatan 51, Stockholm
Postadress: Högbergsgatan 51, 118 26 STOCKHOLM
Föreståndare: Eva Christensson, 08-684 232 03
Placeringsansv: Viveka Wennberg och Eva Christensson, 08-684 232 10
Platsantal: 37
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Bostället är ett boende med stöd för kvinnor eller män från 20 år som lever i hemlöshet, som öppnade 2001. Syftet med verksamheten är att ge stöd till varje individ att bygga upp det externa nätverk han eller hon behöver för att kunna förändra sin livssituation.

Behandlingsinnehåll: Samtlig personal är utbildade i MI och Lågaffektivt bemötande.

Geografi: På Söder i Stockholm. Högbergsgatan 51, Stockholm.

Huvudman: Stockholms Stadsmission

Org nr: 802003-1954

Upptagningsområde: Stockholms län.

"Stockholms Stadsmission Bostället Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Alkohol
Dubbeldiagnos
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Psykosocial problematik
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Tillståndsbevis utfärdat av IVO