Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Edshemmet (Stockholms kommun)

Postadress: UPPLANDS VÄSBY

Målgrupp: Edshemmet är ett omvårdnadshem för missbrukare i åldern 40-80 år, män och kvinnor. 14 platser för fysiskt handikappade samt 17 platser utan handikappanpassning. Olika avdelningar anpassade till ålder och fysisk hälsa.

Geografiskt läge: Eds Kyrkväg 10, 194 91 Upplands Väsby. Pendeltåg till Upplands Väsby station c:a 30 min. Edshemmet hämtar besökare från socialtjänsten vid stationen. Bil från Stockholm c:a 25 min.

Övriga upplysningar: 14 av platserna är anpassade för rörelsehindrade/högre omvårdnad. Placeringar enligt 4§ SOL, 27§ LVM, kontraktsvård. Personalhandledning finns.

Personal: 18 personal.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Alkohol
Missbruk
Målgrupp
Kvinnor och män
Par