HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

AB Strängnäs Stödboende - Skyddat boende - Familjehem -Familjebehandling

Tfn: 072-5620303

Målgrupp: SKYDDAT BOENDE - FAMILJEHEM - FAMILJEBEHANDLING

SKYDDAT BOENDE
AB Strängnäs Stödboende tar emot män och kvinnor samt medföljande barn som varit utsatta för våld i nära relation, hedersvåld eller annan typ av våld som återupprepat förekommit samt ...

Geografiskt läge: SKYDDAT BOENDE
Central ort i mellansverige med nära tillgång till kommunala färdmedel, apotek, skola/barnomsorg samt affärer.

Övriga upplysningar: SKYDDAT BOENDE
Verksamheten är inte tillståndspliktig.

Lagrum: SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Alkohol
Hedersrelaterat
Kost och vikt
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor