Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Liljangården Skyddat boende

Tfn: 0700001210

Föreståndare: Linda och Lisa, 0700001211, 0700001212
Placeringsansv: 0700001210
Platsantal: 12
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Våldsutsatta kvinnor. Vi har ett barnperspektiv, men tar även emot ensamma kvinnor som söker skydd av olika anledningar

Behandlingsinnehåll: RÅD OCH STÖD
De boende erbjuds stödsamtal och vägledning. De boende erbjuds hjälp med diverse uppgifter, kontakt med myndigheter, stöd och skjuts till möten och besök. Samtliga boende har en kontaktperson.
I samarbete med uppdragsgivaren/socialtjänsten, utformas en genomförandeplan samt en trygghetsplan med en beskrivning av hur målen i uppdraget ska uppnås.

VAD INGÅR?
En placering hos oss innebär att mat och en nessesär med det basala ingår. Kvinnorna får stödsamtal, samtal med vår kurator och stöd i kontakter med bl.a. myndigheter där vi även erbjuder transport och barnpassning. Vi erbjuder FREDA och Trappansamtal på uppdrag från socialtjänsten.

KOMPETENS INOM PERSONALGRUPPEN:
Socionom
Barnskötare
Kurator
Undersköterska

UTBILDNINGAR INOM PERSONALGRUPPEN::
MI våld
MI
Grynings utbildning- våld och kontroll i hederns namn
Trappan samtal
FREDA
HBTQ
Krav att alla anställda har grundläggande kunskaper om våld i nära relationer

UPPFÖLJNING/UTSLUSS
Vi har ett utskrivningssamtal där de boende får komma med synpunkter om verksamheten, detta som en del av vårt kvalitetsarbete.
Kvinnorna erbjuds stöd i att skapa en god tillvaro efter tiden hos oss och även stöd via telefon vid avslutad placering.

www.liljangarden.se

Geografi: Stockholms län

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Vi har personal som talar svenska, engelska, arabiska och finska

Övriga upplysningar: Husdjur är välkomna
Medföljande barn, pojkar som flickor är välkomna i alla åldrar 0-18
I en placering hos oss på Liljangården ingår mat och hygienartiklar. Vi har även ett förråd med kläder till barn och vuxna i alla storlekar.

"Liljangården Skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Endast kvinnor
Föräldrar och barn
Gravida