Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stk Säkerhet - Skyddade boenden

Mobil: 072 - 311 40 25
Tfn: 072 - 311 40 25
Fax: 031-315 39 21

Föreståndare: Mike Lindberg, 072 - 311 40 25
Placeringsansv: Jan Persson, 072 - 311 40 25, 0705450112
Platsantal: 11


Målgrupp: Vi tillhandahåller skyddade boenden och säkerhetslösningar för individer och familjer i behov av skydd.
Skyddat boende är till för dem som på grund av våld eller hot om våld inte kan bo kvar i sitt hem. Det skyddade boendet är en strukturerad boendeform med tillgång till allt tänkbart stöd genom personalgrupp på plats och tillgång till psykolog vid behov. Hos STK Säkerhet och våra skyddade boenden finns väl utbildad personal med lång och gedigen erfarenhet av skydd. Vi har ett högt säkerhetstänkande och varje process hos oss är noga genomtänkt för att individen skall skyddas utifrån den hotbild som förekommer. Hos oss är även barn välkomna både med och utan föräldrar och det finns utbildad personal för att ta hand om dessa på bästa sätt.

Normalisering är en del av det skyddade boendet och tanken är att individen skall förberedas att leva ett liv med skyddad identitet utanför det skyddade boendet. Detta åstadkommer vi genom tydliggörande utbildning och uppföljning. Hos oss bor man i sin egen lägenhet oavsett på vilken ort man hamnar.

Vi tar emot akuta placeringar och faktum är att du har rätt till ett skyddat boende direkt om du lever under hot. Polisen har rätt att placera dig hos oss direkt om du befinner dig i en våldsam miljö. Detta beslut skall sedan förankras hos socialtjänsten. Vid alla placeringar ringer man vår jour dygnet runt på telefonnummer 072-31 14 025

VÅRT ARBETE
Vi arbetar tydliggörande med processer för att arbetet hos oss skall kunna kvalitetssäkras och vi har en internkontroll för en tydlig uppföljning. Följande är ett utdrag över vad du kan förvänta dig sker när du kommer till oss.

Vi inhämtar den information vi kan få om dig som person och det som kan vara av värde för att vi skall kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Här är din egen berättelse av stor vikt. Vidare gör vi riskanalyser och riskbedömningar utifrån FREDA och PATRIARK.

Vi hämtar dygnet runt över hela Sverige. Beroende på var i landet du befinner dig och var vi har en ledig lägenhet så kan det ta olika lång tid för dig innan du är på plats. När du väl kommit till din egna lägenhet går vi igenom våra säkerhetsrutiner med dig.

Tillsammans upprättar vi en genomförandeplan med mål och delmål för placeringen. Hos oss finns möjligheten till stödsamtal, stöd i föräldraskap som skyddad. På våra boenden är även barn välkomna och vi har utbildad personal för att hjälpa även dina barn på bästa sätt även om de bor på ett skyddat boende.
TRYGG UTSLUSS
När vi väl har kommit så långt som till en utflyttning har vi rutiner för att säkerställa att denna fungerar på bästa sätt. Tillsammans går vi igenom säkerhetsrutiner som skall fungera för dig efter att du flyttat. Vidare görs riskbedömningar och en kartläggning av ditt behov av efterstöd. I efterstödet ingår allt du kan tänkas behöva stöd i. Vi gör regelbundna besök, har telefonkontakt och hjälper dig i kontakten med myndigheter vid behov.

Med regelbundna intervaller gör vi uppföljningar av ditt eget säkerhetstänkande och vid behov utbildar vi dig i detta. Kommer du till oss kan du helt enkelt känna dig trygg i att du alltid har någon att kontakta om du känner ett behov av extra stöd.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar tydliggörande med processer för att arbetet hos oss skall kunna kvalitetssäkras och vi har en internkontroll för en tydlig uppföljning. Följande är ett utdrag över vad du kan förvänta dig sker när du kommer till oss.

Vi inhämtar den information vi kan få om dig som person och det som kan vara av värde för att vi skall kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Här är din egen berättelse av stor vikt. Vidare gör vi riskanalyser och riskbedömningar utifrån FREDA och PATRIARK.

Vi hämtar dygnet runt över hela Sverige. Beroende på var i landet du befinner dig och var vi har en ledig lägenhet så kan det ta olika lång tid för dig innan du är på plats. När du väl kommit till din egna lägenhet går vi igenom våra säkerhetsrutiner med dig.

Tillsammans upprättar vi en genomförandeplan med mål och delmål för placeringen. Hos oss finns möjligheten till stödsamtal, stöd i föräldraskap som skyddad. På våra boenden är även barn välkomna och vi har utbildad personal för att hjälpa även dina barn på bästa sätt även om de bor på ett skyddat boende.

När vi väl har kommit så långt som till en utflyttning har vi rutiner för att säkerställa att denna fungerar på bästa sätt. Tillsammans går vi igenom säkerhetsrutiner som skall fungera för dig efter att du flyttat. Vidare görs riskbedömningar och en kartläggning av ditt behov av efterstöd. I efterstödet ingår allt du kan tänkas behöva stöd i. Vi gör regelbundna besök, har telefonkontakt och hjälper dig i kontakten med myndigheter vid behov.

Med regelbundna intervaller gör vi uppföljningar av ditt eget säkerhetstänkande och vid behov utbildar vi dig i detta. Kommer du till oss kan du helt enkelt känna dig trygg i att du alltid har någon att kontakta om du känner ett behov av extra stöd.

Geografi: Mälardalen och Västergötland

Upptagningsområde: Hela landet

Övriga upplysningar: Våra skyddade boenden har säkerhetsslussar, kameraövervakning, direktlarm med åtgärd. Då adresserna är hemliga får de aldrig röjas för någon närstående vilket innebär att vi kan skapa en trygg miljö för samtliga. Utöver detta måste varje placerad individ ha ett eget säkerhetstänkande för att adressen inte skall bli röjd. Vi har tillgång till flera fastigheter i landet och kan skyndsamt flytta vidare någon inom företaget om vi anser att det finns en ökad hotnivå.

Detta innebär att man slipper stressen med en ny utförare om adressen för det skyddade boendet blir röjd. Hos oss arbetare individer som är vana med hot och våld vilket borgar för en god kvalitet och hög säkerhet för den enskilde.

"Stk Säkerhet - Skyddade boenden" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
30 år och uppåt
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LPT
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Medlevarskap
Personalhandledning
Stöd och service till vissa funktionshindrade