Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

K Rehab Alvina

Besöksadress: Älvkarleby
Postadress: Älvkarleby
Föreståndare: Diana Heidenborg, 070-992 54 50
Placeringsansv: Barbro Altberg, 070-226 31 66
Platsantal: 9
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: HVB för kvinnor från 18 år med missbruk och psykisk ohälsa.

Behandlingsinnehåll: Behandlingen erbjuds enskilt och i grupp. Med ett salutogent förhållningssätt ser vi kvinnornas resurser. Vårt mål att skapa en tillvaro som blir meningsfull, begriplig och hanterbar – som stärker känslan av sammanhang. Vardagsrutiner och socialt samspel är viktiga delar i förändringsarbetet. Vi lägger stor vikt vid den placerades känsla av trygghet och omsorg.

Det här erbjuder vi
Återfallsprevention
ACT/CRA/MI
Individuella samtal med behandlare och terapeut
Nätverksarbete — stöd i föräldraroll
ASI
KASAM
Psykoedukation = Lär dig mer om svårigheter och diagnoser. Ökad förståelse och kunskap gör svårigheter lättare att hantera
Kontakt med sjuksköterska
LARO — behandling. I samarbete med ansvarig Laro-mottagning
NADA - akupunktur
Mindfulness/Yoga

Efter behandling
Vi erbjuder webbaserade stödsamtal och återvändardagar. Planeras i samråd med uppdragsgivare.

Aktiviteter
Vi har ett aktivitetscenter där våra boende får möjlighet till skapande verksamhet. I aktivitetscentret finns även ett stort gym. Vi besöker regelbundet närliggande badhus med tillgång till relaxavdelning.

Geografi: Uppsala län; Gävleborgs län

Huvudman: K Rehab AB

Org nr: 556766-2720

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Möjlighet att ta med sitt husdjur efter bedömning.

"K Rehab Alvina" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ACT
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor