HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

CLC Care

Målgrupp: Unga vuxna, Vuxen, Missbruk, Kriminalitet, Psykisk ohälsa
Vårt stödboende är för personer 21 år och äldre med psykisk ohälsa och/eller erfarenhet av alkohol- och narkotikaproblematik.

Geografiskt läge: Uppsala stad med omnejd

Övriga upplysningar: Våra tjänster - Stöd & Motivationsboende

Vi tillhandahåller tjänster inom stöd och motivationsboende.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.3, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Företagshälsovården/Missbruk
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
Kvinnor och män
Par