Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?
 

Fogdhyttans Behandlingshem

Tfn: 0590 -50150

Besöksadress: FILIPSTAD
Postadress: SE-682 91 FILIPSTAD
Föreståndare: Maria Osbeck-Jansson, 0590 50150
Placeringsansv: Maria Osbeck-Jansson
Platsantal: 32+6 utslussplatser.
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.4


Målgrupp: Målgruppen är män och kvinnor från 18 år och uppåt med missbruksproblematik (alkohol,narkotika,läkemedel) och/eller med lättare psykiska besvär. Vi tar emot klienter som står under medicinering ordinerad av ansvarig läkare . Placering enl. SOL, §27 LVM, kontraktsvård eller vårdvistelse §56 KVA. Vi har sju handikapprum för klienter med lättare fysiska handikapp.

Behandlingsinnehåll: Vårt Behandlingsprogram består av Motivationsprogram första veckan, sen erbjuder vi återfallsprevention, föreläsningar kring missbruk, kunskap och utveckling , kvinnogrupper och mansgrupper, CRA behandling, KBT terapi och sorgbearbetning samt HAP (Haschavvänjning) samt öronakupunktur NADA

Geografi: Fogdhyttan är beläget 1 mil norr om Filipstad efter vägen mot Hagfors, 11 mil från Örebro och 7 mil från Karlstad. Fogdhyttan ligger i lantlig miljö nära granne med bondgård. Nordmarksälven rinner förbi ca 15 m från huvudbyggnaden med rika möjligheter till fritids- och friluftsaktiviteter.

Huvudman: Fogdhyttans Vård- och Behandlingshem AB

Org nr: 556838-2484

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansökan direkt till Fogdhyttans Behandlingshem.

Språk: Engelska, finska. Tolkmöjligheter finns. Personalen kan föra enklare konversationer även på andra språk.

"Fogdhyttans Behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO