Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Fogdhyttans Behandlingshem

Fax: 0590-501 40

Besöksadress: FILIPSTAD
Postadress: Fogdhyttan 50, SE-682 91 FILIPSTAD
Föreståndare: Maud Andréson
Placeringsansv: Maud Andréson, Maria Osbeck-Jansson
Platsantal: 32+6 utslussplatser.
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.4


Målgrupp: Målgruppen är män och kvinnor från 18 år och uppåt med missbruksproblematik (alkohol,narkotika,läkemedel) och/eller med lättare psykiska besvär. Fogdhyttan tar emot klienter som behöver avgiftning, de som behöver lite längre omvårdnad innan de kan delta i behandlingsprogrammet. Vi tar även emot de som står under medicinering ordinerad av ansvarig läkare (tex subutex eller benzodiazepiner), HIV-positiva. Placering enl. SOL, §27 LVM, kontraktsvård eller vårdvistelse §56 KVA. Vi har sju handikapprum för klienter med lättare fysiska handikapp.

Geografi: Fogdhyttan är beläget 1 mil norr om Filipstad efter vägen mot Hagfors, 11 mil från Örebro och 7 mil från Karlstad. Fogdhyttan ligger i lantlig miljö nära granne med bondgård. Nordmarksälven rinner förbi ca 15 m från huvudbyggnaden med rika möjligheter till fritids- och friluftsaktiviteter. Träningsmöjligheter på behandlingshemmet liksom verkstad och lokal för aktiviteter. Vi gör flera stadsresor per vecka och tränar på fritidsanläggning minst en gång i veckan.

Huvudman: Fogdhyttans Vård- och Behandlingshem AB

Org nr: 556838-2484

Inskrivningsförfarande: Ansökan direkt till Fogdhyttans Behandlingshem.

Språk: Engelska, finska. Tolkmöjligheter finns. Personalen kan föra enklare konversationer även på andra språk.

"Fogdhyttans Behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Dubbeldiagnos
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO