Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kvarnåsen HVB

Tfn: 0727-365973

Besöksadress: Storvägen 3, Kvarnåsen, 935 92 Norsjö
Postadress: Vegagatan 1, 761 32 Norrtälje
Föreståndare: Anne-Lie Granroth, 0727-36 59 73
Placeringsansv: Anne-Lie Granroth, 0727-365973
Platsantal: 12 samt utsluss 6 platser
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Kvarnåsen HVB erbjuder utredning och behandling för vuxna över 18 år med beroende och /missbruk. Vi arbetar utifrån en KBT-baserad behandlingsmodell, MI samt CRA, ADDIS, ADDIS-ung och ACT. Kvarnåsen har personal på plats dygnet runt.

Behandlingsinnehåll: Behandling och rehabilitering grundas på ett helhetsperspektiv som innefattar psykosocial behandling, social träning, meningsfull sysselsättning, ADL, fysträning och friskvård. Alla insatser är evidensbaserade och utformade i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer för missbruk och beroende.

Vår målsättning är att en placering hos oss ska leda till ett stadigvarande drogfritt liv för klienten. Vår personal är utbildade i KBT, ART, MI, CRA och ADDIS samt ACT. Alkohol- och drogterapeut finns på plats 5 dagar/vecka. Vi har möjlighet att utreda NPF, såsom tex ADHD/ADD, autism/asperger mm.

Behandlingen utvärderas med objektiva instrument, vilket underlättar utvärdering för våra uppdragsgivare.

Vi erbjuder våra klienter praktik under behandlingsvistelsen. Efter fullgjord behandling erbjuder vi utsluss i lägenhet i Holmsund, Umeå. Om klient är motiverad erbjuder vi lärlingsutbildning i flera steg innehållande allt från t ex hushållsekonomi, basala IT-kunskaper till träning i myndighetskontakter, diplomerad yrkesutbildning och möjlighet att ta körkort.

Geografi: Vi finns mitt i Västerbotten i naturnära Kvarnåsen, Norsjö kommun,mellan Skellefteå och Lycksele.

Huvudman: Kvarnåsen HVB AB

Org nr: 556848-3167

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Kontakta vår Placeringssamordnare Sussie Källström på telefon 0760-46 00 27

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Personalgruppen har hög kompetens och innehåller bl.a socionomer med spetskompetens neuropsykiatri och missbruk, KBT-terapeuter, alkohol- och drogterapeuter samt behandlingsassistenter. Tillgång till utslusslägenheter finns i Holmsund, Umeå kommun. Möjlighet att ta med sitt husdjur finns!

Vi ordnar allt det praktiska och erbjuder alltid kostnadsfri hämtning i samband med placering. I det fall avståndet är långt mellan placerande socialtjänst och Kvarnåsen HVB, erbjuder vi oss att komma till uppdragsgivaren för tex. uppföljningssamtal.

Kvarnåsen HVB är handikappanpassat!

"Kvarnåsen HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LOV-godkänd
LVU
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO