Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Kvinnobehandlingen Villa LEVA

Fax: 031-48 48 88

Besöksadress: AGNESBERG
Postadress: Lindåkravägen 1, 424 38 AGNESBERG
Föreståndare: tf Jane Åkerström, 0704-151 655
Placeringsansv: Jane Åkerström
Platsantal: 8 + 4
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.4


Behandlingsinnehåll: Kvinnobehandlingen Leva arbetar utifrån kvinnans behov och utsatthet med en helhetssyn som ger balans mellan kropp, själ och psyke. Vi gör en tillfrisknandeplan tillsammans där vi stärker det friska och lär ut att det finns en ny livsstil med medvetna val. Det gäller att hitta det som ger ett gott liv.

Vi har en medicinfri behandlingsmetod och personal dygnet runt.

Vi behandlar det kemiska beroendet och vid behov även relationsproblematiken utifrån kvinnans specifika behov med inriktning på den destruktiva relationen. Relationer där det förekommer misshandel, kränkningar psykiskt,fysiskt eller sexuellt. relationer där sex används tvångsmässigt.

12-stegs metoden:
1. Primär behandling
2. Fördjupad behandling
3. Utsluss
4. Eftervård i 52 veckor, en dag i veckan

Drogfrihetskontrakt görs med minst tre NA/AA-möten per vecka. Lämna urinprov vid anmodan.

Dagligt schema med meditation, morgonsamling, terapigrupp, stegarbete och lektioner. Enskilda samtal med Beroendeterapeut, Kognitiv terapeut och/eller socionom.

• Stresshantering
• Öron-akupunktur
• Kreativitet
Social träning/aktiviteter.

Vårt mål och syfte är att ge redskap för att hantera beroendesjukdomen, utveckla en nykter/drogfri livsstil och en god livskvalité.

Stödboende finns som komplement till behandlingsverksamheten.

All personal är MI-utbildad.

Geografi: Agnesberg, Göteborg

Huvudman: Villa Leva AB

Org nr: 556656-4885

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt s k kontraktsvård enligt KvaL, 27§ LVM. Personalhandledning finns.

"Kvinnobehandlingen Villa LEVA" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
12-stegsprogram
KBT
MI, motiverande samtal
Minnesota
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Incest
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO