Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Basta Fristad

Tfn: 033-261200

Besöksadress: Tubbekulla gård, Fristad
Postadress: Tubbekulla gård, 513 91 Fristad
Föreståndare: Linda Simemark, 0706-261851
Placeringsansv: Torbjörn Säll, 0706-264451
Platsantal: 7


Målgrupp: Basta Fristad tar vi emot vuxna personer med missbruk, kvinnor, män och par.
och personer med underhållsbehandling.

Behandlingsinnehåll: Basta Väst AB är ett brukarstyrt Socialt företag som erbjuder människor en ettåring arbetsinriktad missbruksrehabilitering. Lärlingstiden på Basta är ett år där det kan finnas möjlighet till förlängd rehabilitering utan kostnad för hemkommunen. På Basta erbjuds man arbete inom olika saker såsom kök som innebär matlagning, inköp, städ mm, Basta Hundpensionat, Basta Byggservice.
Basta har tre rehabiliteringsanläggningar i svergie, Basta Fristad, Basta Norsesund samt Basta Nykvarn.

Bastas rehabilitering bygger på sex grundstenar:
Arbetets roll: Arbetet ger försörjning, social gemenskap, personlig identitet. Allt detta leder till en ökad självkänsla som är en förutsättning för en lyckad rehabilitering.

Kvalitetsmedvetande: Slit och släng präglar ofta en missbrukares liv. Många har svårt att upprätthålla en kvalité i livet. Att diskutera kvalitet med medarbetaren är nödvändigt om man ska driva ett framgångsrikt företag. Diskussionen leder vidare till samtal om vilken kvalité jag har i min relation till anhöriga och i umgänget med mina medmänniskor.

Hälsa/Ekologi: Långvarigt missbruk ger fysiska skador. Medvetenheten om detta kommer när man är på väg bort från drogerna. Detta leder till att man vill förbättra sin hälsa. Som i sin tur leder till att man funderar på vilken mat man äter.

Solidaritet: Basta har ett faddersystem. Faddern hjälper dig att komma till rätta i den nya miljön och använder sin fritid för att stödja nykomlingen. En gång i tiden var faddern ny på Basta och någon annan gav av sin fritid till honom eller henne.

Oberoendets stolthet: Som missbrukare har man ett stort antal tilltrasslade beroendeförhållanden. Företagandet och arbetet på Basta ger missbrukaren makt att själv ta ansvar för det han eller hon beslutar och gör. Det blir mindre utrymme att skylla misslyckanden på andra Men det betyder också att framgångarna är dina och inte andras.

Exemplets makt: Denna grundsten bygger på principen att “barn gör inte som du säger utan som du gör”. Basta styrs av människor som själva har missbruk och kriminalitet bakom sig. De är beviset på att ett bättre liv är möjligt.

Geografi: Borås kommun

Huvudman: Basta ideell förening

Org nr: 556688-6411

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: En placering på Basta skrer först genom en rekrytering, där vi informerar om vad Basta är samt får information om den sökande. Därefetr om alla tycker att en rehabilitering på Basta passar, sker en placering. Vid inskrivningen går vi igenom de uppgifter vi behöver, den information den placerad behöver, drogtest.

Övriga upplysningar: Klient som söker till Basta Fristad skall vara insatt på medicin innan ankomst.

"Basta Fristad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
Subutex/Metadon-behandling
Särskilda upplysningar
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall