Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Trappan HVB och skyddade boenden

Föreståndare: Annika, 070-447 81 65
Placeringsansv: Annika, 070-447 81 65
Platsantal: 5 x HVB, 5 x Stödboende, 3 x familjehem, 3 x öppenvård
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 6.1


Målgrupp: Flickor och unga kvinnor som är, eller riskerar bli utsatta för hedersrelaterat våld eller förtryck och behöver skyddat boende med särskild kompetens för skydd, stöd och professionell rehabilitering. Då långsiktiga stödjande insatser och individanpassning ofta krävs erbjuds fullskalig behovsanpassad behandlingskedja med HVB, stödboende, jour och familjehem samt öppenvård.

Pojkar kan under mycket särskilda omständigheter skrivas in, t.ex. vid eventuell HBTQI tillhörighet.

Behandlingsinnehåll: Tre faser

Trappans verksamhet ingår i en skydds- och vårdkedja där målet är att kunna hjälpa flickorna och kvinnorna hela vägen; från deras akuta fas, under mellanfasen och under tiden efter. Trappan HVB är det boende där man oftast initialt flyttar in och behandlas under tiden det tar för individen att nå sina mål. Detta är en grund för att sedan klara att flytta vidare inom vår verksamhet till mer självständiga boenden, som mindre kollektiva stödboendeboende, egen träningslägenhet eller inom den mer självständiga öppenvården, allt beroende på individens mående och beteende både emotionellt och säkerhetsmässigt.

AKUTA FASEN

I den akuta fasen är det av största vikt att vi kan förmedla vår tidigare erfarenhet och våra kunskaper runt kollektivorientering, skam och heder, normer kring äktenskap och sexualitet, våldsutsatthet samt kris- och traumareaktioner så att de boende vågar prova att lita på vuxna i vår trygga hållandestruktur.

MELLANFASEN

I mellanfasen är det viktigt att denna hållandestruktur får fortsätta i takt med att de boende prövar sina vingar mer självständigt.

LÅNGTIDSFASEN

Under den sista långsiktiga fasen är målet att den boende ska kunna påbörja ett liv i den riktning som stämmer med vad hen önskar sig på sikt.

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Danska, engelska, franska, grekiska, norska, rumänska och spanska.

Övriga upplysningar: Skyddat specialistboende med stöd och proffessionell behandling och rehabilitering för utsatta av hedersrelaterat våld och förtryck där målgruppen erbjuds fullskalig behovsanpassad behandlingskedja med HVB, stödboende, jour och familjehem samt öppenvård.

Om oss

Vi som arbetar på Trappan är alla kvinnor med en gedigen erfarenhet av hedersproblematik. Vi har en stor bredd och variation i form av utbildning och erfarenhet. Vi samverkar med andra aktörer såsom hälso- och sjukvård, ungdomsmottagning, barn och ungdomspsykiatri, skola, polismyndighet och rättsväsende. Förutom samarbete runt enskilda individers behov erbjuder vi föreläsningar om HRV, trauma, metod på skyddsboende, kan utbilda i samt bedriva familjearbete med Femstegmetoden samt göra bedömningar av hot och risk. Vi hoppas också på fortsatt deltagande för vårt team i nationella forum som finns i frågan.


Sysselsättning

Att Trappans boende har en fungerande daglig sysselsättning är av största vikt för att individen ska kunna tillgodogöra sig vår behandling. För de boende som inte har avslutat sin grundskoleexamen är skolgång deras dagliga sysselsättning. I strukturen för Trappan finner man en mängd olika aktiviteter som har till syfte att främja de boendes mående på olika sätt. Våra gruppaktiviteter är noga planerade och handlar om de boendes nu-situation och hur man tar hand om sig själv på olika sätt. De boende kommer kunna aktivera sig både inne och utomhus tillsammans.

"Trappan HVB och skyddade boenden" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Incest
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Föräldrar och barn
Särskilda upplysningar
Jourhem
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO