HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

AB Celsinge Stödboende

Tfn: 0736 13 36 49

Postadress: Celsinge Allé 11, 648 31 Hälleforsnäs (Flens Kommun)

Målgrupp: Stödboende o Skyddat boende - För stora och små familjer
- Par utan barn
- Förälder och barn
...

Geografiskt läge: Celsinge Stödboende - ligger i Hälleforsnäs, i hjärtat av Södermanland.
Hälleforsnäs ligger i Flens Kommun.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
30 år och uppåt
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par