HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Diana Lorenz

LSSNeuropsykiatrisk funktionsnedsättningPsykisk ohälsa

"Stress och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST)"

Barn och unga med AST stöter på fler hinder i vardagen än andra. Obalans mellan krav och förmåga skapar stress och gör dem mer utsatta för psykisk ohälsa. Denna föreläsning ger många exempel på konkreta lösningar för att förebygga och hantera stress och oro.

Ur innehållet:

  • Varför är barn och unga med AST ofta stress- och kravkänsliga?
  • Hur reagerar de i stressituationer?
  • Hur kan vi göra för att skapa dialog och samarbete med personen och familjen kring stress och stresshantering?
  • Vilka former av psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos målgruppen?
  • I vilka lägen behövs insatser från psykiatrin?

Föreläsare: Diana Lorenz, socionom och utbildad psykolog, verksam som kurator på neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Diana har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatrisk samsjuklighet.

Vill du ha mer information eller boka?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi.