HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Gösta Liljeholm & Sabina Hahn

HVBNeuropsykiatrisk funktionsnedsättningPsykisk ohälsa

"Att använda en teori byggd metod för bemötande av vanliga problembeteenden hos placerade ungdomar"

Med inlärningspsykologin som analysverktyg pratar vi om hur man jobbar med målformulering, kravställning och bemötandestrategier för att uppnå förändring som består. Föreläsningen belyser möjligheter och begränsningar med HVB som behandlingskontext. Vi jobbar även med många exempel och bygger interventioner utifrån evidensbaserad teori tillsammans med publiken. En bra övning i hur viktigt det är att jobba ihop både utförare, socialtjänst och familj.

Föreläsare: Gösta Liljeholm & Sabina Hahn, Leg psykologer med KBT-inriktning. Gösta har jobbat i 12 år med att förändra problematiska beteenden hos tonårskillar i en HVB-kontext och de senaste tre tillsammans med Sabina.

Vill du ha mer information eller boka?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi.